Úvodná strana > Produkty a služby > Spotrebný materiál > Originálne tlačové náplne > Originálny spotrebný materiál - nerobte kompromisy

Originálny spotrebný materiál - nerobte kompromisy

Dôkladné testovanie vykonané v roku 2009 nezávislým laboratóriom vyhodnocujúcim tlačiarne ukázalo, že v testoch spolu s tromi ďalšími výrobcami tonerov poskytoval po celú dobu použiteľné výsledky len originálny toner Xerox. Žiadny z troch tonerov iných značiek nedokázal dosiahnuť viac než 20 % z počtu použiteľných výtlačkov vyprodukovaných s použitím originálneho tonera Xerox (pozri graf nižšie).

Originálny spotrebný materiál Xerox

Keď si vyberiete výrobky Xerox, vložíte svoju dôveru do našej viac než 70-ročnej technologickej inovácie prinášajúcej bezkonkurenčnú kvalitu tlače a spoľahlivosť.
Originálny spotrebný materiál Xerox je vytváraný a navrhnutý konkrétne pre každý produkt a poskytuje tak najvyššiu kvalitu výstupu a najspoľahlivejšiu tlač. Spotrebný materiál iných značiek jednoducho nedokáže poskytovať konzistentne a spoľahlivo rovnakú vysokú kvalitu výstupu, akú ponúka spotrebný materiál Xerox.

Nejde však len o kvalitu tlače

Správa o teste tiež ukázala, že pri tonerových kazetách všetkých troch iných značiek než Xerox dochádzalo k vysypávaniu tonera, chybám kvality tlače, problémom s použitím a súvisiacim poruchám tlačiarne. Celkový záver nezávislého laboratória bol taký, že originálne tonerové kazety Xerox boli spoľahlivejšie než ktorákoľvek z testovaných kaziet iných výrobcov.

Originálny spotrebný materiál Xerox

Výtlačky z tonerových kaziet iných výrobcov vykazovali chyby kvality tlače, kvôli ktorým boli výtlačky nepoužiteľné, ako preukazujú skúšobné stránky na vyššie uvedených obrázkoch.

Na tlačiarňach testovaných s originálnymi tonerovými kazetami Xerox k žiadnym poruchám nedochádzalo.

Viac než polovica tlačiarní testovaných s tonerovými kazetami iných výrobcov nedokázala test spoľahlivo dokončiť, pretože toner nahromadený v tlačiarňach spôsobil predčasné zlyhanie zobrazovacích, prenosových a fixačných jednotiek.

Pri niektorých tlačiarňach dochádzalo ku zvyšovaniu početnosti vypotrebovania tonera a poškodeniu hnacieho ústrojenstva, čo indikovalo bezprostredne hroziacu poruchu tlačiarne, iné tlačiarne sa dokonca už nedali používať aj napriek výmene náhradných dielov.

Na všetkých tlačiarňach používajúcich tonerové kazety iných značiek dochádzalo k častému zasekávaniu papiera spôsobeného opotrebovaním zubov hnacieho ústrojenstva potom, čo boli pokryté uvoľneným tonerom. To bolo pre užívateľa samozrejme nepríjemné, časovo náročné a nákladné, obzvlášť k narastajúcej početnosti zaseknutia. Laboratórium zaznamenalo, že k takto dramatickým poruchám obvykle nedochádzalo.

Všetky tlačiarne používajúce OEM kazety Xerox však dokázali dokončiť testy výťažnosti ISO bez významných problémov so spoľahlivosťou.

Neoriginálne tlačové kazety

Je zrejmé, že každý, kto sa rozhodne pre neoriginálne tlačové kazety kvôli nevýznamným krátkodobým úsporám, riskuje dramatické zvýšenie celkových nákladov na tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie Xerox kvôli častým výmenám chybných tonerových kaziet a tiež zníženie produktivity ako dôsledok odstávok zariadenia.

Navyše nie je poškodenie zariadenia Xerox spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu kryté zárukou ani servisnou zmluvou a všetku zodpovednosť preberá zákazník.

Prečo vystavovať vaše zariadenie rizikám?

Skrátka a dobre, zariadenia Xerox si najlepšie rozumejú s originálnym spotrebným materiálom Xerox.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť