XMPie

Firma XMPie vyvíja riešenie založené na zásuvných moduloch do kolekcie programov Adobe Suite. Vďaka tejto filozofii je omnoho jenoduchšia implementácia tohto softvéru do návrhového workflow. Pokiaľ sa grafik, pracujúci na návrhu tlačoviny rozhodne, že tlačovina bude variabilná, jednoducho spustí zásuvný modul XMPie a "spojí" návrh v Indesignu s databázou. To je najjednoduchšie využitie... Samozrejme, to je iba začiatok, protože koniec produktovej rady je vo využití multimediálnej direct mailingovej komunikácie s koncovým zákazníkem.

Pokiaľ sa zameriame na desktopové riešenia a jeho využitie len pre tlač, ponúka firma XMPie tieto riešenia:

  • uDirect Classic
  • uDirect Studio
  • uDirect Premier

Jednotlivé balíčky sa odlišujú vybavením ďalšími zásuvnými modulmi.

uDirect Classic je zásuvný modul len do Indesignu a umožňuje základné variácie dokumentu (text, čísla, barcode...).


uDirect Studio obsahuje okrem zásuvného modulu do Indesignu (uDirect) ešte zásuvný modul do Photoshopu (uImage), s ktorým je možné vytvárať variabilné obrázky podľa údajov v databáze a tie potom využívať v návrhu pomocou Indesignu. Prepojenie medzi obidvomi aplikáciami je naplno automatické a v uImage ste "obmedzeni" iba návrhovými možnosťami programu Photoshop. uDirect Studio tiež obsahuje zásuvný modul na vytváranie grafov (uChart), ktorý na základe hodnôt z databázy dokáže vytvarať dynamické grafy v podobe grafických prvkov Nemusí isť teda o klasický "koláčový" graf, ale napríklad o graf vo forme lístka zo stromu, srdce a pod.


uDirect Premier obsahuje všetky vyššie vymenované zásuvné moduly (uDirect, uImage, uChart) a je doplnený o samostatnú aplikáciu uPlan. Pomocou tohto programu môžete vo vašej variabilnej tlačovine kombinovať viac databáz, vytvárať veľmi sofistikované podmienky na základe ktorých sa napr. použije iný obrázok produktu, prípadne celého dokumentu (práca s vrstvami) a tiež je to vstupná brána pre využitie serverového riešenia.


Okrem aplikácie uPlan (ktorá je vyvinutá len pre platformu PC) je len na vašom výbere na akom operačnom systéme budete zásuvné moduly používať. je možné kombinovať napr. uImage na MacOS a súčasne s uDirect na PC a pod.

Ako už bolo uvedené, riešenie XMPie sa dá rozšíriť i na serverové platformy, kedy po návrhu príslušnej kampane priamo server vytvára na vyžiadanie (prihlásenie užívateľa) personalizované webové stránky (PURL), prípadne dokáže aktualizovať Vašu databázu, či rozosielať SMS (MMS) správy. Také riešenie je napr.XMPie Personal Effect XM (CrossMedia). Jedinečnosť PersonalEffect XM je v aplikácii Marketing Console, pomocou kterej je možné kedykoľvek v priebehu kampane porovnávať akúkoľvek premennú oproti inej a veľmi rýchlo tak vyhodnotiť jej úspešnosť.

Ak máte záujem o akýkoľvek produkt, prípadne riešenie firmy XMPie a nenašli ste vo vyššie uvedenom popise odpoveď na Vaše otázky, neváhejte prosím kontaktovať našich špecialistov, ktorí se Vám budou radi venovať.

Odkaz na stránky výrobcu

Direct mail

Adresnosť priamej direct mailovej komunikácie v sebe nesie efekt úspechu v násobkoch oproti výdajom na televíznu reklamu, neadresnú distribúciu či tlačenej reklamy v periodikách. Kombinácia papierového direct mailu spoločne s využitím ďalších komunikačných kanálov ako sms, elektronické maily a personalizované webové prezentácie, otvára dnešnému priamemu osloveniu novú cielenú a efektívnejšiu cestu. Tieto možnosti sú následne zosilnené meraním, konsolidáciou a ďalším cielením databáz na správne subjekty. Naše nástroje, ako pomôcť Vášmu zisku v dnešnom svete cielenej komunikácie, sú neobmedzenej, nečakajte, než Vás predbehne Vaša konkurencia! Detail

Knihy a manuály

Cesta publikácie na trh a jej predaj správnemu okruhu čitateľov sú dnes omnoho jednoduchšie a to vďaka minimalizácii rizika skladovania a následnej skartácie nepredaného diela. Digitálna cesta papierovej produkcie v sebe nesie i efekt vyšší produktivity s menším počtom personálnych zdrojov, menším počtom štvorcových metrov potrebných pre produkciu a rýchlejšie reakcie a dodanie zákaziek koncovému zákazníkovi. Efekt digitálnej výroby publikácií otvára aj nové možnosti podnikania a tým dodatočného zisku, a to vďaka adresnej distribúcii publikácií a možnému prispôsobeniu potrebám čitateľa. Roky diskutovaná kvalita tlače je vďaka extrémnemu vývoju v tejto technickej oblasti už minulosťou. Nakoniec, nie však posledným pozitívnym efektom digitálnej produkcie, je ekologické hľadisko dopadajúce na celý polygrafický priemysel, ktorý vďaka chemicky náročnej ofsetové technológii je stále štvrtým najviac zaťažujúcim priemyslom na svete. Detail

Obaly

Aktuálna dokumentácia, odstránenie zbytočných zásob na sklade, možnosť identifikácie/prepojenia výrobku s jeho popisom, sú hlavným dôvodom silného nástupu digitálnych technológií v oblasti priemyslu. Tak ako sa výrobky nevyrábajú do zásoby, tak sa aj ich popisy, manuály a návody vyrábajú podľa konkrétnej potreby. Či už sa jedná o automobilovú linku, alebo linku na výrobu elektroniky, je potrebné priebežne dodávať operačné manuály v správnom jazyku, so správnym vybavením a sériovými číslami, reklamačnými dokladmi až po samolepky s číslami na výrobku. To všetko ešte zabalené do sáčku s presným označením. Nie je výnimkou, že takáto sprievodná sada dokumentov vzniká v takte niekoľkých minút, tak ako vzniká aj samotný výrobok. Samostatnou kapitolou je oblasť obalového priemyslu. Aj tu je badateľný silný nástup digitálnej tlače. Niektoré zariadenia sú jednoduché, napríklad tlač na predseknuté alebo navigované materiály, ktoré sa potlačia a následne sa skladajú, až po mohutné linky s produkciou miliónov stránok mesačne, prepojené na lakovanie a výsek. Detail

Plagáty a foto

Technológia veľkoformátových farebných tlačiarní spoločne s nízkymi nákladmi a prijateľnou obstarávacou cenou robí túto oblasť dostupnou pre väčšinu užívateľov. Vlastným zariadením výrazne ušetríte náklady na tlač a predovšetkým má autor možnosť výstup ihneď vidieť, prípadne doladiť a upravovať. Detail

Reklamná tlač

Komerčná tlač v segmente reklamy je vďaka technológii tlače dnes takmer neobmedzená. Potlačiť je možné nielen štandardné materiály v rolkách, ako samolepiace vinyly alebo bannery, ale potlačiť možno ďalšie typy neštandardných materiálov ako kartón, plasty, drevo, kovové dosky alebo sklo. Stále žiadané sú kombinácie tlače a rezanej grafiky, v trende sú aj priamo potlačené dosky. Zákazky je možné teda realizovať podľa požiadaviek klientov a garantovať nízke náklady pri zodpovedajúcej kvalite. Detail

Špeciality

Sublimačná tlačová technológia otvára mnoho nových možností aplikácie potlače. Ako špeciality je možné uviesť sublimačnú potlač keramických podkladov – dlaždice a reklamné predmety, z textilnej výroby potom zákazková výroba firemných kravát, čistiacich obrúskov a utierok pre optiku alebo potlač pevných kvalitných textilných pláten pre reklamné lehátka alebo sedadlá. Taktiež dochádza k realizácii aplikácie potlače na sklo a sklenené výrobky, ako sú poháre, sklenené pilníky, alebo sklenené plakety alebo okenné tabuľky. Detail

Transakčná tlač

Váha akéhokoľvek papierového výpisu z účtu či faktúry ako nositeľa informácie, je na prvý pohľad zrejmá a dnes stále nevyhnutná. Závažnosť a nutnosť týchto dokumentov nesie v sebe i potrebu 100% preverených riešení ako vyprodukovať, ochrániť obálkovanie a doručenie dokumentov správnemu adresátovi. Nákladovosť tejto komunikácie v rozpočte spoločností je dnes výraznou položkou, preto Vám prinášame cesty, ako zmeniť náklad na zisk, vďaka adresnosti dokumentu a spojením s dodatočnými marketingovými informáciami. Účinnosť synergie spojenia adresnej komunikácie výpisom či faktúrou, spoločne s marketingovými odkazmi, vedie k ziskovej komunikácii formou up sellingu či cross sellingu. To je dôvod, prečo nekončíme pri papierovej podobe a násobíme efekt Vašej komunikácie aj pomocou doplnkových ciest komunikácie ako sú sms, emaily či personalizované webové stránky. Detail

Výstavníctvo, repliky

Nové digitálne technológie a predovšetkým materiály davajú odboru výstavníctva nový rozmer. Je možné realizovať repliky dôležitých umeleckých diel, uskutočniť mnoho výstav veľkoformátových fotografií, alebo tlačiť obrazy a ďalšie umelecné dáta priamo na zákazku. Vo výstavníctve a pre galérie sú požívané predovšetkým materiály, ktoré simulujú maliarske plátna či embosované papiere, alebo ich verné napodobeniny (napríklad Artist Canvas – belgické maliarske plátno pre atramentovú potlač). Detail

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť