XMPie

Firma XMPie vyvíja riešenie založené na zásuvných moduloch do kolekcie programov Adobe Suite. Vďaka tejto filozofii je omnoho jenoduchšia implementácia tohto softvéru do návrhového workflow. Pokiaľ sa grafik, pracujúci na návrhu tlačoviny rozhodne, že tlačovina bude variabilná, jednoducho spustí zásuvný modul XMPie a "spojí" návrh v Indesignu s databázou. To je najjednoduchšie využitie... Samozrejme, to je iba začiatok, protože koniec produktovej rady je vo využití multimediálnej direct mailingovej komunikácie s koncovým zákazníkem.

Pokiaľ sa zameriame na desktopové riešenia a jeho využitie len pre tlač, ponúka firma XMPie tieto riešenia:

  • uDirect Classic
  • uDirect Studio
  • uDirect Premier

Jednotlivé balíčky sa odlišujú vybavením ďalšími zásuvnými modulmi.

uDirect Classic je zásuvný modul len do Indesignu a umožňuje základné variácie dokumentu (text, čísla, barcode...).


uDirect Studio obsahuje okrem zásuvného modulu do Indesignu (uDirect) ešte zásuvný modul do Photoshopu (uImage), s ktorým je možné vytvárať variabilné obrázky podľa údajov v databáze a tie potom využívať v návrhu pomocou Indesignu. Prepojenie medzi obidvomi aplikáciami je naplno automatické a v uImage ste "obmedzeni" iba návrhovými možnosťami programu Photoshop. uDirect Studio tiež obsahuje zásuvný modul na vytváranie grafov (uChart), ktorý na základe hodnôt z databázy dokáže vytvarať dynamické grafy v podobe grafických prvkov Nemusí isť teda o klasický "koláčový" graf, ale napríklad o graf vo forme lístka zo stromu, srdce a pod.


uDirect Premier obsahuje všetky vyššie vymenované zásuvné moduly (uDirect, uImage, uChart) a je doplnený o samostatnú aplikáciu uPlan. Pomocou tohto programu môžete vo vašej variabilnej tlačovine kombinovať viac databáz, vytvárať veľmi sofistikované podmienky na základe ktorých sa napr. použije iný obrázok produktu, prípadne celého dokumentu (práca s vrstvami) a tiež je to vstupná brána pre využitie serverového riešenia.


Okrem aplikácie uPlan (ktorá je vyvinutá len pre platformu PC) je len na vašom výbere na akom operačnom systéme budete zásuvné moduly používať. je možné kombinovať napr. uImage na MacOS a súčasne s uDirect na PC a pod.

Ako už bolo uvedené, riešenie XMPie sa dá rozšíriť i na serverové platformy, kedy po návrhu príslušnej kampane priamo server vytvára na vyžiadanie (prihlásenie užívateľa) personalizované webové stránky (PURL), prípadne dokáže aktualizovať Vašu databázu, či rozosielať SMS (MMS) správy. Také riešenie je napr.XMPie Personal Effect XM (CrossMedia). Jedinečnosť PersonalEffect XM je v aplikácii Marketing Console, pomocou kterej je možné kedykoľvek v priebehu kampane porovnávať akúkoľvek premennú oproti inej a veľmi rýchlo tak vyhodnotiť jej úspešnosť.

Ak máte záujem o akýkoľvek produkt, prípadne riešenie firmy XMPie a nenašli ste vo vyššie uvedenom popise odpoveď na Vaše otázky, neváhejte prosím kontaktovať našich špecialistov, ktorí se Vám budou radi venovať.

Odkaz na stránky výrobcu

Datum Publikace Titulek Popis Odkaz
30. 11. 2012 Dnes24.sk Najnovšia verzia nástroja PersonalEffect od XMPie bola uvedená na GRAPH EXPO 2012 Článok o novej verzii služby PersonalEffect 6 pdf PDF
30. 11. 2012 IT News.sk Najnovšia verzia nástroja PersonalEffect od XMPie bola uvedená na GRAPH EXPO 2012 Článok o novej verzii služby PersonalEffect 6 pdf PDF
21. 11. 2012 IT News.sk XMPie otvára nové obchodné príležitosti vďaka integrácii sociálnej siete Facebook do svojich Web-to-print riešení Článok o pôsobení XMPie na Facebooku pdf PDF
30. 05. 2012 ITNews.sk ČR: XMPie Circle: interaktívny digitálny nástroj pre jednoduchú vizualizáciu 1:1 multikanálových kampaní Článok o novej službe XMPie Circle pdf PDF
30. 05. 2012 Polygrafia-fotografia.sk XMPie oznamuje prelomové cloudové riešenie Článok o novej službe XMPie Circle pdf PDF
28. 05. 2012 Egoodwill.sk XMPie oznamuje prelomové cloudové riešenie Článok o novej službe XMPie Circle pdf PDF
19. 05. 2011 Noviny pre graficky priemysel Nebojte sa variabilných dát Správa o novinkách Xeroxu - o nástroji XMPie, ktorý klientom ponúka možnosť spracovania variabilých dát pdf PDF
11. 05. 2011 Kusi.sk Lepšie vyhodnocovanie a prepojenie marketingových kampaní na komunitné siete s XMPie Správa o novinkách Xeroxu - o novej verzii PersonalEffect 5.2 od XMPie, ktorá prináša nové možnosti reportingu a je rýchlejšia pdf PDF
10. 05. 2011 IT News.sk Lepšie vyhodnocovanie a prepojenie marketingových kampaní na komunitné siete s XMPie Správa o novinkách Xeroxu - o novej verzii PersonalEffect 5.2 od XMPie, ktorá prináša nové možnosti reportingu a je rýchlejšia pdf PDF
09. 05. 2011 Zive.sk Lepšie vyhodnocovanie a prepojenie marketingových kampaní na komunitné siete s XMPie Správa o novinkách Xeroxu - o novej verzii PersonalEffect 5.2 od XMPie, ktorá prináša nové možnosti reportingu a je rýchlejšia pdf PDF
10. 06. 2010 IT news.sk TS: Xerox ocenil partnerské riešenia na IPEXe 2010 Správa o veľtrhu IPEX a o súťaži "Najlepší z najlepších", do ktorej boli prihlásené aplikácie partnerov pre digitálnu tlač zo 17 krajín" pdf PDF
09. 06. 2010 PC.server.sk Najlepší z najlepších - Xerox ocenil partnerské riešenia na IPEXe 2010 Správa o veľtrhu IPEX a o súťaži "Najlepší z najlepších", do ktorej boli prihlásené aplikácie partnerov pre digitálnu tlač zo 17 krajín" pdf PDF
09. 06. 2010 PC Space.sk Xerox ocenil partnerské riešenia Správa o veľtrhu IPEX a o súťaži "Najlepší z najlepších", do ktorej boli prihlásené aplikácie partnerov pre digitálnu tlač zo 17 krajín" pdf PDF
08. 06. 2010 Živé.sk Najlepší z najlepších - Xerox ocenil partnerské riešenia na IPEXe 2010 Správa o veľtrhu IPEX a o súťaži "Najlepší z najlepších", do ktorej boli prihlásené aplikácie partnerov pre digitálnu tlač zo 17 krajín" pdf PDF
08. 06. 2010 Mediainfoservis.sk Xerox ocenil partnerské riešenia na IPEXe 2010 Správa o veľtrhu IPEX a o súťaži "Najlepší z najlepších", do ktorej boli prihlásené aplikácie partnerov pre digitálnu tlač zo 17 krajín" pdf PDF

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť