XMPie

Firma XMPie vyvíja riešenie založené na zásuvných moduloch do kolekcie programov Adobe Suite. Vďaka tejto filozofii je omnoho jenoduchšia implementácia tohto softvéru do návrhového workflow. Pokiaľ sa grafik, pracujúci na návrhu tlačoviny rozhodne, že tlačovina bude variabilná, jednoducho spustí zásuvný modul XMPie a "spojí" návrh v Indesignu s databázou. To je najjednoduchšie využitie... Samozrejme, to je iba začiatok, protože koniec produktovej rady je vo využití multimediálnej direct mailingovej komunikácie s koncovým zákazníkem.

Pokiaľ sa zameriame na desktopové riešenia a jeho využitie len pre tlač, ponúka firma XMPie tieto riešenia:

  • uDirect Classic
  • uDirect Studio
  • uDirect Premier

Jednotlivé balíčky sa odlišujú vybavením ďalšími zásuvnými modulmi.

uDirect Classic je zásuvný modul len do Indesignu a umožňuje základné variácie dokumentu (text, čísla, barcode...).


uDirect Studio obsahuje okrem zásuvného modulu do Indesignu (uDirect) ešte zásuvný modul do Photoshopu (uImage), s ktorým je možné vytvárať variabilné obrázky podľa údajov v databáze a tie potom využívať v návrhu pomocou Indesignu. Prepojenie medzi obidvomi aplikáciami je naplno automatické a v uImage ste "obmedzeni" iba návrhovými možnosťami programu Photoshop. uDirect Studio tiež obsahuje zásuvný modul na vytváranie grafov (uChart), ktorý na základe hodnôt z databázy dokáže vytvarať dynamické grafy v podobe grafických prvkov Nemusí isť teda o klasický "koláčový" graf, ale napríklad o graf vo forme lístka zo stromu, srdce a pod.


uDirect Premier obsahuje všetky vyššie vymenované zásuvné moduly (uDirect, uImage, uChart) a je doplnený o samostatnú aplikáciu uPlan. Pomocou tohto programu môžete vo vašej variabilnej tlačovine kombinovať viac databáz, vytvárať veľmi sofistikované podmienky na základe ktorých sa napr. použije iný obrázok produktu, prípadne celého dokumentu (práca s vrstvami) a tiež je to vstupná brána pre využitie serverového riešenia.


Okrem aplikácie uPlan (ktorá je vyvinutá len pre platformu PC) je len na vašom výbere na akom operačnom systéme budete zásuvné moduly používať. je možné kombinovať napr. uImage na MacOS a súčasne s uDirect na PC a pod.

Ako už bolo uvedené, riešenie XMPie sa dá rozšíriť i na serverové platformy, kedy po návrhu príslušnej kampane priamo server vytvára na vyžiadanie (prihlásenie užívateľa) personalizované webové stránky (PURL), prípadne dokáže aktualizovať Vašu databázu, či rozosielať SMS (MMS) správy. Také riešenie je napr.XMPie Personal Effect XM (CrossMedia). Jedinečnosť PersonalEffect XM je v aplikácii Marketing Console, pomocou kterej je možné kedykoľvek v priebehu kampane porovnávať akúkoľvek premennú oproti inej a veľmi rýchlo tak vyhodnotiť jej úspešnosť.

Ak máte záujem o akýkoľvek produkt, prípadne riešenie firmy XMPie a nenašli ste vo vyššie uvedenom popise odpoveď na Vaše otázky, neváhejte prosím kontaktovať našich špecialistov, ktorí se Vám budou radi venovať.

Odkaz na stránky výrobcu


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť