FreeFlow Web Services

Tento softvér je určený pre zadávánie tlačových úloh pomocou internetu (intranetu, počítačovej siete a pod.) Jeho hlavnou výhodou je prístup k systému pomocou bežného internetového prrehliadača (Intenet Explorer, Safari, Mozilla Firefox) bez závislosti na platforme operačného systému (je možné použiť MacOS X i PC).

Do systému Web services sa pristupuje za použitia uživateľského mena a hesla, ktoré je možné (z dôvodu bezpečnosti) nechať obmieňať po vopred stanovenej dobe (napr. 3 mesiace). Tieto údaje sú jedinečné pre každého klienta. Na  základe nich vie systém vyhodnocovať prístup, dopĺňať údaje do voprred stanovaných dokumentov (napr. vizitky) viesť štatistiky objednávania a ďalšie funkcie spojené s identifikáciou koncového uživateľa.

Web services (WS) uchovávajú archív vopred pripravených dokumentov, ktoré si koncový klient jednoducho objedná. Okrem tejto možnosti WS ponúlakú možnosť nahrať dáta klienta priamo do systému v podobe MiS Office, alebo priamo formátu PDF. V každom prípade dochádza k prevodu všetkých dát do formátu PDF. Tento formát je mezinárodne uznávaný ako štandard pre tlačové médiá. Po prevode je k dispozícii náhľad prevedeného dokumentu spolu s hlásením o možných chybách a ich prípadnom odstranení. Ako už bolo zmienené, systém WS uchováva archiv dokumentov určených k objednaniu. V tejto súvislosti je možné hovoriť o jednostránkových alebo viacstránkových dokumentoch, prípadne hotových produktoch ako sú knihy, zviazané manuály apod. Pri častej obmene zdrojových dát je možné týmto spôsobom zabezpečiť, že sa bude objednávať iba jedna platná verzia a to tá, ktorá je prístupná pri objednaní. Všetky ostatné budú pre koncových klientov neprístupné. Tiež je možné vytvoriť viac takých archívov, které budú platné len pre konkrétne oddelenie, či odbor a ostatné k nim nebudú mať prístup. Samozrejme sa dá vytvoriť i jedno spoločné úložisko, kam majú prístup všetci. Na tomto základe je možné stanoviť mnoho ďalších podmienok týkajúcích sa prístupu k dokumentom, šatistikám, možnostiam objednávania, personalizácii, zverejňovaniu nových dokumentov atď.


Ako systém funguje? Po prihlásení sa klient rozhodne či chce objednávať už pripravené dokumenty, alebo do systému nahrať vlastné dáta určené k tlači. Pokiaľ chce využívať knižnice dokumentov, potom jednoducho vyhľadá relevantné dáta (i viac naraz) a zvolí miesto, prípadne čas doručenia. Miesto doručenia je možnéurčovať z adresára, platného pre každého klienta samostatne, prípadne pre skupinu klientov. Na strane reprografie dôjde k odoslaniu dát priamo na tlačové zariadenie. (Pri vopred pripravených dokumentoch je možné hovoriť naozaj o odoslaní bez zásahu obsluhy = rýchlosť spracovania objednávky). Protože dáta boli už pripravené a odladené v tlačovom procese, nie je na strane klienta nutná znalosť dokončovania. (tzn či majú byť dokumenty zošité, ako, kde, aký materiál sa má použiť a pod. Ak si to ale klient praje zmeniť, systém mu to umožní). Pri nahrávaní dát, sú tieto najprv prevedené do PDF formátu, potom má možnosť klient vidieť prevedené súbory, špecifikovať jednoduchým spôsobom výsledný produkt a objednať. Web services umožňujú tiež rovnako jednoduchým spôsobom ako bol popísaný v predchádzajúcom prípade i „personifikovať“ výsledné dokumenty. Obsluha sa odlišuje iba tým, že po výbere dokumentu klient nahrá databázu, prípadne vloží hodnoty ručne.

Systém pracuje nepretržite. Ako už bolo spomenuté, do systému sa pristupuje cez internetové prehliadače. Takže pokiaľ budú Web Services prístupné z internetu, je možné z kteréhokoľvek miesta na Zemi zadať objednávku tlačoviny – zo zahraničia, z pohodlia domova, alebo z kancelárie. Z tohto dôvodu je možné WS prevádzkovať v niekoľkých jazykoch súčasne. Klient môže pred prihlásením vybrať jazyk, v ktorom s ním systém bude komunikovať. Podporované sú napr.angličtina, francúzština, taliančina, nemčina, čeština, poľština, španielčina, čínština atď. Pri dokumentoch uložených v archíve uložených v archivu je možné nastaviť konkrétny typ materiálu a spôsob väzbya tým eliminovať chyby na strane operátora tlače, alebo nepozornosť klienta.

Samostatným rozšiřujúcim modulom je Site Customization, pomocou ktorého je možné do systému WS vkladať napríklad prístupové stránky vytvorené pro konkrétneho zákazníka. Celé prostredie WS je potom možné nastaviť vzhľadovo tak, aby boli dodržané napr. korporátne farby, prostredie a pod. Pomocou tohto modulu je tiež možné vytvárať stránky prístupné z „voľného internetu“, na ktorých budú vystavené iba určité produkty (napr. vopred navrhnuté vizitky) a pre prípadného záujemcu bude počítaná cena. Potom je možné prípadného kupujúceho nechať vyplniťregistračný formulár, zaplatiť pomocou platobnej karty a vyhotoviť objednávku. Podobných stránok je možné vytvoriť ľubovoľný počet, každú zameranú na jeden konkrétny produkt.

Pomocou WS je tiež možné nechať generovať priamo HTML kód webových stránok, ktorý se ako jeden súbor iba vloží do súčasných webových stránok. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť využitie systému Web Services na stránkach iných dodávateľov, prípadne vytvoriť úplne nový internetový portál, nezávislý na systéme WS, ktorý sa do WS prihlasuje iba pri vytvorení objednávky. Vďaka tejto funkcii WS dokážu generovať hromadné emailové správy s ponukovým katalógom.

FreeFlow Web Services 7.0 je univerzálny systém, pripravený pre vytvorenie webového obchodu s tlačovinami. Jeho variabilita je veľká a záleží iba na požiadavkách konkrétneho zákazníka ako bude systém nakonfigurovaný. Systém je možné kedykoľvek rozširovať tak, ako rastie vaše podnikanie, prípadne ako sa zvyšuje dopyt od vašich zákazníkov.

Informačná brožúra (pdf, 3.3 MB)

Odkaz na stránky výrobcu

Bytový textil

Úplne nové možnosti priniesla sublimačná technológia do oblasti bytového textilu. Vďaka kusovej výrobe možno realizovať kusovú výrobu poťahových látok s ľubovoľnými grafickými motívmi. Na zákazku je možné vyrobiť kvalitné poťahové látky na stoličky, sedacie súpravy alebo luxusné textilné tapety. Vďaka atestu bezalergénnych farieb je možné použiť tieto tlačové technológie aj na výrobu látok, ktoré následne prichádzajú do styku s pokožkou – posteľná bielizeň, vankúše alebo obrusy, ale taktiež tašky alebo batohy. Detail

Direct mail

Adresnosť priamej direct mailovej komunikácie v sebe nesie efekt úspechu v násobkoch oproti výdajom na televíznu reklamu, neadresnú distribúciu či tlačenej reklamy v periodikách. Kombinácia papierového direct mailu spoločne s využitím ďalších komunikačných kanálov ako sms, elektronické maily a personalizované webové prezentácie, otvára dnešnému priamemu osloveniu novú cielenú a efektívnejšiu cestu. Tieto možnosti sú následne zosilnené meraním, konsolidáciou a ďalším cielením databáz na správne subjekty. Naše nástroje, ako pomôcť Vášmu zisku v dnešnom svete cielenej komunikácie, sú neobmedzenej, nečakajte, než Vás predbehne Vaša konkurencia! Detail

Dosky, navigácia

Nepriama potlač (transfer) poskytuje v realizácii tlačových zákaziek takmer nekonečné možnosti. Pre nízko nákladový objem umožňuje realizovať výrobu reklamných dosiek na takmer ľubovoľný typ materiálu s plným grafickým motívom. Významnou časťou sú taktiež vysoko kvalitné navigačné a informačné systémy pre spoločnosti či mestá. Táto technológia garantuje extrémne vysokú odolnosť proti poškodeniu, vyznačuje sa vysokou odolnosťou na vonkajšie prostredie a proti UV žiareniu. Realizovať možno napríklad orientačné alebo informačné mapy, tabuľky vnútorných navigačných systémov v budovách alebo mestách. Veľmi často je táto technológia používaná taktiež pre výrobu reklamných predmetov určených k predaju či propagácii. Potlač možno preniesť na plasty, drevené dosky alebo kovové doštičky a vyrábať tak rôzne plakety, odznaky alebo obrázky. Detail

Knihy a manuály

Cesta publikácie na trh a jej predaj správnemu okruhu čitateľov sú dnes omnoho jednoduchšie a to vďaka minimalizácii rizika skladovania a následnej skartácie nepredaného diela. Digitálna cesta papierovej produkcie v sebe nesie i efekt vyšší produktivity s menším počtom personálnych zdrojov, menším počtom štvorcových metrov potrebných pre produkciu a rýchlejšie reakcie a dodanie zákaziek koncovému zákazníkovi. Efekt digitálnej výroby publikácií otvára aj nové možnosti podnikania a tým dodatočného zisku, a to vďaka adresnej distribúcii publikácií a možnému prispôsobeniu potrebám čitateľa. Roky diskutovaná kvalita tlače je vďaka extrémnemu vývoju v tejto technickej oblasti už minulosťou. Nakoniec, nie však posledným pozitívnym efektom digitálnej produkcie, je ekologické hľadisko dopadajúce na celý polygrafický priemysel, ktorý vďaka chemicky náročnej ofsetové technológii je stále štvrtým najviac zaťažujúcim priemyslom na svete. Detail

Obaly

Aktuálna dokumentácia, odstránenie zbytočných zásob na sklade, možnosť identifikácie/prepojenia výrobku s jeho popisom, sú hlavným dôvodom silného nástupu digitálnych technológií v oblasti priemyslu. Tak ako sa výrobky nevyrábajú do zásoby, tak sa aj ich popisy, manuály a návody vyrábajú podľa konkrétnej potreby. Či už sa jedná o automobilovú linku, alebo linku na výrobu elektroniky, je potrebné priebežne dodávať operačné manuály v správnom jazyku, so správnym vybavením a sériovými číslami, reklamačnými dokladmi až po samolepky s číslami na výrobku. To všetko ešte zabalené do sáčku s presným označením. Nie je výnimkou, že takáto sprievodná sada dokumentov vzniká v takte niekoľkých minút, tak ako vzniká aj samotný výrobok. Samostatnou kapitolou je oblasť obalového priemyslu. Aj tu je badateľný silný nástup digitálnej tlače. Niektoré zariadenia sú jednoduché, napríklad tlač na predseknuté alebo navigované materiály, ktoré sa potlačia a následne sa skladajú, až po mohutné linky s produkciou miliónov stránok mesačne, prepojené na lakovanie a výsek. Detail

Plagáty a foto

Technológia veľkoformátových farebných tlačiarní spoločne s nízkymi nákladmi a prijateľnou obstarávacou cenou robí túto oblasť dostupnou pre väčšinu užívateľov. Vlastným zariadením výrazne ušetríte náklady na tlač a predovšetkým má autor možnosť výstup ihneď vidieť, prípadne doladiť a upravovať. Detail

Reklamná tlač

Komerčná tlač v segmente reklamy je vďaka technológii tlače dnes takmer neobmedzená. Potlačiť je možné nielen štandardné materiály v rolkách, ako samolepiace vinyly alebo bannery, ale potlačiť možno ďalšie typy neštandardných materiálov ako kartón, plasty, drevo, kovové dosky alebo sklo. Stále žiadané sú kombinácie tlače a rezanej grafiky, v trende sú aj priamo potlačené dosky. Zákazky je možné teda realizovať podľa požiadaviek klientov a garantovať nízke náklady pri zodpovedajúcej kvalite. Detail

Špeciality

Sublimačná tlačová technológia otvára mnoho nových možností aplikácie potlače. Ako špeciality je možné uviesť sublimačnú potlač keramických podkladov – dlaždice a reklamné predmety, z textilnej výroby potom zákazková výroba firemných kravát, čistiacich obrúskov a utierok pre optiku alebo potlač pevných kvalitných textilných pláten pre reklamné lehátka alebo sedadlá. Taktiež dochádza k realizácii aplikácie potlače na sklo a sklenené výrobky, ako sú poháre, sklenené pilníky, alebo sklenené plakety alebo okenné tabuľky. Detail

Športové dresy

Kusová zákazková výroba športových dresov a ostatného reklamného oblečenia je veľmi žiadaný obor. Vďaka digitálnej tlačovej technológii možno realizovať kusové zákazky ľubovoľného grafického motívu na ľubovoľný textilný materiál. Výhodou je produkčná tlač motívu v rozloženom stave, ktorý minimalizuje odpad a taktiež v podstatnej miere znižuje čas potrebný na šitie. Okrem športových dresov pre rôzne typy športov možno vyrábať taktiež žiadané reklamné minidresy. Pri voľbe vhodného materiálu je možné doplniť sortiment výroby o športové tašky, brašne, luxusné batohy alebo textilné zákazkové obaly na športové vybavenie rôzneho druhu. Detail

Textilné bannery

Možnosť využiť sublimačné technológie pri výrobe bannerov pre grafiku alebo v komerčnej tlači v mnohom predbehne štandardnú potlač vinylových bannerov. Nižšia hmotnosť, vysoká životnosť a bezproblémové dokončovacie operácie sú hlavnými prínosmi tejto aplikácie. V porovnaní s potlačou solventnými tlačiarňami sú textilné bannery vždy kvalitnejšie, vydržia niekoľkonásobne dlhšie a náklady na výrobu sú menšie ako polovičné. Dokončovacie operácie sú podobné – možno ich dierkovať, očkovať a spojovať do veľkých rozmerov. Len namiesto technologicky zložitého a nákladného zvárania možno použiť klasické šitie. Výsledná aplikácia pôsobí vždy mäkším vzhľadovým dojmom, ľahšie sa vešia a nepodlieha štandardnému stáčaniu či pozdĺžnemu krúteniu. Takmer všetky textilné bannery spĺňajú aj certifikát o nehorľavosti. Detail

Transakčná tlač

Váha akéhokoľvek papierového výpisu z účtu či faktúry ako nositeľa informácie, je na prvý pohľad zrejmá a dnes stále nevyhnutná. Závažnosť a nutnosť týchto dokumentov nesie v sebe i potrebu 100% preverených riešení ako vyprodukovať, ochrániť obálkovanie a doručenie dokumentov správnemu adresátovi. Nákladovosť tejto komunikácie v rozpočte spoločností je dnes výraznou položkou, preto Vám prinášame cesty, ako zmeniť náklad na zisk, vďaka adresnosti dokumentu a spojením s dodatočnými marketingovými informáciami. Účinnosť synergie spojenia adresnej komunikácie výpisom či faktúrou, spoločne s marketingovými odkazmi, vedie k ziskovej komunikácii formou up sellingu či cross sellingu. To je dôvod, prečo nekončíme pri papierovej podobe a násobíme efekt Vašej komunikácie aj pomocou doplnkových ciest komunikácie ako sú sms, emaily či personalizované webové stránky. Detail

Výrobné výkresy

Komerčné spracovanie výkresovej dokumentácie je stále najdôležitejšou oblasťou veľkoformátovej tlače, kopírovania i skenovania. Kvalita tlače i kópií spĺňa najnáročnejšie požiadavky trhu – vysokú kvalitu a presnosť. Funkcie automatického spracovania i optimalizácie kvality garantujú kvalitu výstupu. Detail

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť