FreeFlow Process Manager

Informačná brožúra (pdf, 2.6 MB)

Odkaz na stránky výrobcu

Multimediálne demo


FreeFlow ProcessManager sa stará o hladký priebeh tlačových dát od zadania až po odoslanie na tlačový stroj, CTP alebo do archívu.

Akákoľvek činnosť, ktorú robíte opakovane, ako je napr. kontrola dát na prítomnosť fontov, farebných priestorov, tenkých liniek, ale i mnohých a mnohých ďalších parametrov, vyraďovanie na tlačový hárok, otáčanie stránok, či číslovanie, môže byť popísané a veľmi jednoduchým spôsobom (preťahovaním funkcií do logického sledu) „naprogramované“ do FreeFlow ProcessManageru. Pretože sa tento SW inštaluje na serverovú platformu, je spracovanie každej jednotlivej úlohy oveľa rýchlejšie, než opakované otváranie a ukladanie na desktopovom počítači. Navyše jeden počítač môže riešiť mnoho podobných úloh zároveň a tým zvýšiť efektivitu spracovania. Obrovskou výhodou FreeFlow ProcesManageru je možnosť použiť podmienky a na základe ich vyhodnotenia pokračovať v spracovaní dát. Napr. pri vyraďovaní sa dá nastaviť iné spracovanie pre formát A3 alebo A4, prípadne podľa množstva objednaných stránok (pri spolupráci s Web Services) nastaviť spracovanie pre digitálnu tlač, alebo odoslať dáta na RIP CTP. Medzi mnoho fukcií, ktoré FF ProcessManager automaticky rieši sa radí: prevod formátov MS Office, TIFF, PS alebo EPS do PDF, farebná správa, prevody farebných priestorov, vyraďovanie, otáčanie stránok, číslovanie, použitie barcode, otáčanie stránok, podpora hotfolderov, vytváranie JDF, implementácia tlačových značiek atď. Veľmi široké pole v ktorom FreeFlow ProcessManager môže pôsobiť sa vymyká možnostiam tohto popisu. Neváhajte preto prosím v prípade záujmu o tento produkt kontaktovať našich špecialistov.


Výhody - FreeFlow Process Manager


 • Redukcia nákladov pomocou automatizácie procesov.
 • Zvyšuje efektivitu pretlačovej prípravy.
 • Zvyšuje tlačovú kapacitu prípravou väčšieho množstva dát v kratšom čase s menšími chybami.
 • Udržuje zhodu a vysokú kvalitu naprieč zákazkami pri redukcii nákladov (tak ako práce, tak aj zapracovania).
 • Dovoľuje skutočné spracovanie web-to-print integrácií s webovým portálom (FreeFlow Web Services).
 • Posilňuje vzťahy s vašimi zákazníkmi.
 • Dáva príležitosť novým aplikáciám.
 • Spĺňa očakávania zákazníkov o rýchlom spracovaní zákaziek.
 • Dokončuje komplexné zákazky bez nutnosti revízie všetkých vašich aktuálnych procesov - využíva existujúce zdroje.
 • Drží krok s technologickou špičkou.
 • Vytvára automatické workflow, ktoré spĺňa požiadavky na váš súčasný business, ale stále necháva otvorené dvere pre vyšší stupeň automatizácie v budúcnosti.

Kľúčové vlastnosti programu FreeFlow Process Manager


 • Automatizuje každý krok od prípravy súboru až k produkcii a vytvára „bezdotykové“ workflow.
 • Automatické rozhodovanie vytvára dodatočné spracovanie založené na vlastnostiach zákazky.
 • Infraštruktúra pre spracovanie zákaziek v súlade s dopredu vytvorenými automatickými workflow.
 • Umožňuje už raz vytvorené workflow opakovane využívať.
 • Poučení operátori sú schopní vytvárať zákaznícke workflow na základe požiadaviek výroby.
 • Odosielanie súborov do workflow pre automatickú prípravu.
 • Silný nástroj pre správu zákaziek vám dáva možnosť automatizovať úlohy v predtlačovej príprave.
 • Zlučovanie viac PDF súborov do jedného výsledného.
 • Automatické úpravy vrátane číslovania stránok, textu a vodoznakov.
 • Farevná správa.
 • Integrácia s mnohými vašimi existujúcimi pracovnými postupmi.
 • Funkcie JDF (Job Definition Format) - nástroje s týmto rozšírením dovoľujú pripravovať súbory do finálnej produkcie, vrátane konverzie dokumentov do PDF. FreeFlow Process Manager MAX (Manifest Automation from Xerox) spracováva elektronické objednávky a zaraďuje ich do správneho workflow.
 • Podpora nasledujúcich súborových formátov: Word, Excel, PowerPoint, Illustrator®, InDesign, Photoshop, PDF, bitmap, GIFF, TIFF, JDF, a RDO.
 • Väzby na automatizáciu - každá pre rozdielny stupeň - od automatizácie jednoduchých stále sa opakujúcich úkonov až po viac komplexné alebo mnohostranné integrácie - to umožňuje rýchlu návratnosť investícií.

Kľúčové oblasti pre nasadenie FreeFlow Process Manageru


FreeFlow Process Manager dáva k dispozícii tlačovým operátorom dopredu vytvorené workflow pre automatickú prípravu dokumentov, korektúry a tlač od digitálnej až k ofsetovú tlač. Schopnosti automaticky rozhodovať o predtlačových spracovaniach ako sú preflighting, spracovanie obrazu prípadne korektúry môžu pridať ďalšiu hodnotu digitálne spracovávaným zákazkám.

 • Knihy a manuály
 • Spracovanie výpisov
 • Ofset/digitál
 • Priamy marketing

Certifikovaný nátlačok

Certifikovaná potlač je používaná ako etalón a potvrdzovací dokument pre správnosť prípravy, nastavenia a spracovania veľkých zákaziek v prostredí komerčných tlačiarní pred ich realizáciou. Podľa toho musí vždy spĺňať niekoľko zásadných požiadaviek: Detail

Direct mail

Adresnosť priamej direct mailovej komunikácie v sebe nesie efekt úspechu v násobkoch oproti výdajom na televíznu reklamu, neadresnú distribúciu či tlačenej reklamy v periodikách. Kombinácia papierového direct mailu spoločne s využitím ďalších komunikačných kanálov ako sms, elektronické maily a personalizované webové prezentácie, otvára dnešnému priamemu osloveniu novú cielenú a efektívnejšiu cestu. Tieto možnosti sú následne zosilnené meraním, konsolidáciou a ďalším cielením databáz na správne subjekty. Naše nástroje, ako pomôcť Vášmu zisku v dnešnom svete cielenej komunikácie, sú neobmedzenej, nečakajte, než Vás predbehne Vaša konkurencia! Detail

Dosky, navigácia

Nepriama potlač (transfer) poskytuje v realizácii tlačových zákaziek takmer nekonečné možnosti. Pre nízko nákladový objem umožňuje realizovať výrobu reklamných dosiek na takmer ľubovoľný typ materiálu s plným grafickým motívom. Významnou časťou sú taktiež vysoko kvalitné navigačné a informačné systémy pre spoločnosti či mestá. Táto technológia garantuje extrémne vysokú odolnosť proti poškodeniu, vyznačuje sa vysokou odolnosťou na vonkajšie prostredie a proti UV žiareniu. Realizovať možno napríklad orientačné alebo informačné mapy, tabuľky vnútorných navigačných systémov v budovách alebo mestách. Veľmi často je táto technológia používaná taktiež pre výrobu reklamných predmetov určených k predaju či propagácii. Potlač možno preniesť na plasty, drevené dosky alebo kovové doštičky a vyrábať tak rôzne plakety, odznaky alebo obrázky. Detail

Fotoknihy

Výroba fotografických albumov alebo farebných katalógov patrí k najvýznamnejším trendom súčasnej doby. Tento stav je podporený predovšetkým tým, že je veľmi ľahké zaobstarať fotografie mnohými rôznymi spôsobmi a v kvalite, ktorá je dostatočná pre bežného spotrebiteľa. Rovnako tak pomáha tomuto vývoju pokles cien tlačových služieb a nové, veľmi atraktívne a pohotové spôsoby väzieb pre albumy, katalógy a obrázkové publikácie. Ešte významnejšie sú prepracované ponukové systémy na internete, kde si bežný zákazník dokáže vytvoriť základnú kompozíciu publikácie z pripravených šablón, doplniť texty, pozadia, umelecké efekty a potom všetko, vrátane svojich obrázkov objednať a odoslať. Podobný spôsob zadania umožňuje vytvárať veľmi kvalitné a predovšetkým osobné publikácie. Detail

Knihy a manuály

Cesta publikácie na trh a jej predaj správnemu okruhu čitateľov sú dnes omnoho jednoduchšie a to vďaka minimalizácii rizika skladovania a následnej skartácie nepredaného diela. Digitálna cesta papierovej produkcie v sebe nesie i efekt vyšší produktivity s menším počtom personálnych zdrojov, menším počtom štvorcových metrov potrebných pre produkciu a rýchlejšie reakcie a dodanie zákaziek koncovému zákazníkovi. Efekt digitálnej výroby publikácií otvára aj nové možnosti podnikania a tým dodatočného zisku, a to vďaka adresnej distribúcii publikácií a možnému prispôsobeniu potrebám čitateľa. Roky diskutovaná kvalita tlače je vďaka extrémnemu vývoju v tejto technickej oblasti už minulosťou. Nakoniec, nie však posledným pozitívnym efektom digitálnej produkcie, je ekologické hľadisko dopadajúce na celý polygrafický priemysel, ktorý vďaka chemicky náročnej ofsetové technológii je stále štvrtým najviac zaťažujúcim priemyslom na svete. Detail

Obaly

Aktuálna dokumentácia, odstránenie zbytočných zásob na sklade, možnosť identifikácie/prepojenia výrobku s jeho popisom, sú hlavným dôvodom silného nástupu digitálnych technológií v oblasti priemyslu. Tak ako sa výrobky nevyrábajú do zásoby, tak sa aj ich popisy, manuály a návody vyrábajú podľa konkrétnej potreby. Či už sa jedná o automobilovú linku, alebo linku na výrobu elektroniky, je potrebné priebežne dodávať operačné manuály v správnom jazyku, so správnym vybavením a sériovými číslami, reklamačnými dokladmi až po samolepky s číslami na výrobku. To všetko ešte zabalené do sáčku s presným označením. Nie je výnimkou, že takáto sprievodná sada dokumentov vzniká v takte niekoľkých minút, tak ako vzniká aj samotný výrobok. Samostatnou kapitolou je oblasť obalového priemyslu. Aj tu je badateľný silný nástup digitálnej tlače. Niektoré zariadenia sú jednoduché, napríklad tlač na predseknuté alebo navigované materiály, ktoré sa potlačia a následne sa skladajú, až po mohutné linky s produkciou miliónov stránok mesačne, prepojené na lakovanie a výsek. Detail

Plagáty a foto

Technológia veľkoformátových farebných tlačiarní spoločne s nízkymi nákladmi a prijateľnou obstarávacou cenou robí túto oblasť dostupnou pre väčšinu užívateľov. Vlastným zariadením výrazne ušetríte náklady na tlač a predovšetkým má autor možnosť výstup ihneď vidieť, prípadne doladiť a upravovať. Detail

Reklamná tlač

Komerčná tlač v segmente reklamy je vďaka technológii tlače dnes takmer neobmedzená. Potlačiť je možné nielen štandardné materiály v rolkách, ako samolepiace vinyly alebo bannery, ale potlačiť možno ďalšie typy neštandardných materiálov ako kartón, plasty, drevo, kovové dosky alebo sklo. Stále žiadané sú kombinácie tlače a rezanej grafiky, v trende sú aj priamo potlačené dosky. Zákazky je možné teda realizovať podľa požiadaviek klientov a garantovať nízke náklady pri zodpovedajúcej kvalite. Detail

Textilné bannery

Možnosť využiť sublimačné technológie pri výrobe bannerov pre grafiku alebo v komerčnej tlači v mnohom predbehne štandardnú potlač vinylových bannerov. Nižšia hmotnosť, vysoká životnosť a bezproblémové dokončovacie operácie sú hlavnými prínosmi tejto aplikácie. V porovnaní s potlačou solventnými tlačiarňami sú textilné bannery vždy kvalitnejšie, vydržia niekoľkonásobne dlhšie a náklady na výrobu sú menšie ako polovičné. Dokončovacie operácie sú podobné – možno ich dierkovať, očkovať a spojovať do veľkých rozmerov. Len namiesto technologicky zložitého a nákladného zvárania možno použiť klasické šitie. Výsledná aplikácia pôsobí vždy mäkším vzhľadovým dojmom, ľahšie sa vešia a nepodlieha štandardnému stáčaniu či pozdĺžnemu krúteniu. Takmer všetky textilné bannery spĺňajú aj certifikát o nehorľavosti. Detail

Transakčná tlač

Váha akéhokoľvek papierového výpisu z účtu či faktúry ako nositeľa informácie, je na prvý pohľad zrejmá a dnes stále nevyhnutná. Závažnosť a nutnosť týchto dokumentov nesie v sebe i potrebu 100% preverených riešení ako vyprodukovať, ochrániť obálkovanie a doručenie dokumentov správnemu adresátovi. Nákladovosť tejto komunikácie v rozpočte spoločností je dnes výraznou položkou, preto Vám prinášame cesty, ako zmeniť náklad na zisk, vďaka adresnosti dokumentu a spojením s dodatočnými marketingovými informáciami. Účinnosť synergie spojenia adresnej komunikácie výpisom či faktúrou, spoločne s marketingovými odkazmi, vedie k ziskovej komunikácii formou up sellingu či cross sellingu. To je dôvod, prečo nekončíme pri papierovej podobe a násobíme efekt Vašej komunikácie aj pomocou doplnkových ciest komunikácie ako sú sms, emaily či personalizované webové stránky. Detail

Výrobné výkresy

Komerčné spracovanie výkresovej dokumentácie je stále najdôležitejšou oblasťou veľkoformátovej tlače, kopírovania i skenovania. Kvalita tlače i kópií spĺňa najnáročnejšie požiadavky trhu – vysokú kvalitu a presnosť. Funkcie automatického spracovania i optimalizácie kvality garantujú kvalitu výstupu. Detail

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť