FreeFlow Process Manager

Informačná brožúra (pdf, 2.6 MB)

Odkaz na stránky výrobcu

Multimediálne demo


FreeFlow ProcessManager sa stará o hladký priebeh tlačových dát od zadania až po odoslanie na tlačový stroj, CTP alebo do archívu.

Akákoľvek činnosť, ktorú robíte opakovane, ako je napr. kontrola dát na prítomnosť fontov, farebných priestorov, tenkých liniek, ale i mnohých a mnohých ďalších parametrov, vyraďovanie na tlačový hárok, otáčanie stránok, či číslovanie, môže byť popísané a veľmi jednoduchým spôsobom (preťahovaním funkcií do logického sledu) „naprogramované“ do FreeFlow ProcessManageru. Pretože sa tento SW inštaluje na serverovú platformu, je spracovanie každej jednotlivej úlohy oveľa rýchlejšie, než opakované otváranie a ukladanie na desktopovom počítači. Navyše jeden počítač môže riešiť mnoho podobných úloh zároveň a tým zvýšiť efektivitu spracovania. Obrovskou výhodou FreeFlow ProcesManageru je možnosť použiť podmienky a na základe ich vyhodnotenia pokračovať v spracovaní dát. Napr. pri vyraďovaní sa dá nastaviť iné spracovanie pre formát A3 alebo A4, prípadne podľa množstva objednaných stránok (pri spolupráci s Web Services) nastaviť spracovanie pre digitálnu tlač, alebo odoslať dáta na RIP CTP. Medzi mnoho fukcií, ktoré FF ProcessManager automaticky rieši sa radí: prevod formátov MS Office, TIFF, PS alebo EPS do PDF, farebná správa, prevody farebných priestorov, vyraďovanie, otáčanie stránok, číslovanie, použitie barcode, otáčanie stránok, podpora hotfolderov, vytváranie JDF, implementácia tlačových značiek atď. Veľmi široké pole v ktorom FreeFlow ProcessManager môže pôsobiť sa vymyká možnostiam tohto popisu. Neváhajte preto prosím v prípade záujmu o tento produkt kontaktovať našich špecialistov.


Výhody - FreeFlow Process Manager


 • Redukcia nákladov pomocou automatizácie procesov.
 • Zvyšuje efektivitu pretlačovej prípravy.
 • Zvyšuje tlačovú kapacitu prípravou väčšieho množstva dát v kratšom čase s menšími chybami.
 • Udržuje zhodu a vysokú kvalitu naprieč zákazkami pri redukcii nákladov (tak ako práce, tak aj zapracovania).
 • Dovoľuje skutočné spracovanie web-to-print integrácií s webovým portálom (FreeFlow Web Services).
 • Posilňuje vzťahy s vašimi zákazníkmi.
 • Dáva príležitosť novým aplikáciám.
 • Spĺňa očakávania zákazníkov o rýchlom spracovaní zákaziek.
 • Dokončuje komplexné zákazky bez nutnosti revízie všetkých vašich aktuálnych procesov - využíva existujúce zdroje.
 • Drží krok s technologickou špičkou.
 • Vytvára automatické workflow, ktoré spĺňa požiadavky na váš súčasný business, ale stále necháva otvorené dvere pre vyšší stupeň automatizácie v budúcnosti.

Kľúčové vlastnosti programu FreeFlow Process Manager


 • Automatizuje každý krok od prípravy súboru až k produkcii a vytvára „bezdotykové“ workflow.
 • Automatické rozhodovanie vytvára dodatočné spracovanie založené na vlastnostiach zákazky.
 • Infraštruktúra pre spracovanie zákaziek v súlade s dopredu vytvorenými automatickými workflow.
 • Umožňuje už raz vytvorené workflow opakovane využívať.
 • Poučení operátori sú schopní vytvárať zákaznícke workflow na základe požiadaviek výroby.
 • Odosielanie súborov do workflow pre automatickú prípravu.
 • Silný nástroj pre správu zákaziek vám dáva možnosť automatizovať úlohy v predtlačovej príprave.
 • Zlučovanie viac PDF súborov do jedného výsledného.
 • Automatické úpravy vrátane číslovania stránok, textu a vodoznakov.
 • Farevná správa.
 • Integrácia s mnohými vašimi existujúcimi pracovnými postupmi.
 • Funkcie JDF (Job Definition Format) - nástroje s týmto rozšírením dovoľujú pripravovať súbory do finálnej produkcie, vrátane konverzie dokumentov do PDF. FreeFlow Process Manager MAX (Manifest Automation from Xerox) spracováva elektronické objednávky a zaraďuje ich do správneho workflow.
 • Podpora nasledujúcich súborových formátov: Word, Excel, PowerPoint, Illustrator®, InDesign, Photoshop, PDF, bitmap, GIFF, TIFF, JDF, a RDO.
 • Väzby na automatizáciu - každá pre rozdielny stupeň - od automatizácie jednoduchých stále sa opakujúcich úkonov až po viac komplexné alebo mnohostranné integrácie - to umožňuje rýchlu návratnosť investícií.

Kľúčové oblasti pre nasadenie FreeFlow Process Manageru


FreeFlow Process Manager dáva k dispozícii tlačovým operátorom dopredu vytvorené workflow pre automatickú prípravu dokumentov, korektúry a tlač od digitálnej až k ofsetovú tlač. Schopnosti automaticky rozhodovať o predtlačových spracovaniach ako sú preflighting, spracovanie obrazu prípadne korektúry môžu pridať ďalšiu hodnotu digitálne spracovávaným zákazkám.

 • Knihy a manuály
 • Spracovanie výpisov
 • Ofset/digitál
 • Priamy marketing

Vložiť otázku

Zatiaľ neboli vložené žiadne otázky.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť