FreeFlow Output Manager

Informačná brožúra (pdf, 5.3 MB)

Odkaz na stránky výrobcu

Multimediálne demo


FreeFlow Output Manager ponúka možnosť riadiť kombinované tlačové úlohy a rad produkčných tlačových systémov z jediného miesta. Tlačové úlohy sa v priebehu tlače účinne a automaticky uprednostňujú, rozvrhujú a rozdeľujú. V dôsledku toho je možné skrátiť dobu vybavovania objednávok a zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a dosahovať tak vyšší zisk. Užívateľ si môže prispôsobiť rozhranie podľa umiestnenia, zmeny prevádzky, typu tlačovej úlohy a ďalších kritérií. Vzhľadom k zoskupovaniu tlačových front a tlačiarní je prevádzka efektívnejšia. Aplikácia FreeFlow Output Manager, t. j. jediný bod, v ktorom je možné plánovať a odosielať všetky tlačové úlohy, je oknom do sveta tlače.


Výhody - FreeFlow Output Manager


 • Umožňuje znížiť čas potrebný na rozdeľovanie zákaziek do produkcie a zvyšuje efektivitu výroby uprednostňovaním či rozdeľovaním zákaziek, prípadne vytváraním časového harmonogramu vo vašej tlačovej výrobe.
 • Bez zvyšku využije vašu produkčnú kapacity prepojením vašich digitálnych tlačových zdrojov s nákladovo efektívnejšou tlačou pomocou rozdelenia farebných a čiernobielych zákaziek medzi ne.
 • Preklenuje medzeru medzi produkčným prostredím a kancelárskymi produktmi s Extensible Interface Platform™ (EIP) - užívatelia môžu skenovať zákazky a správnou voľbou vo vlastnostiach tlače ich odoslať priamo do centrálnej rozmnožovne.
 • Znižuje náklady na produkčnú tlač maximalizáciou použitia digitálnych tlačových prostriedkov, redukuje potreby pracovných síl a automatizuje pracovné postupy tlačových zákaziek.
 • Umožňuje prijímať tlačové zákazky z akéhokoľvek miesta na vašej počítačovej sieti a odosielať ich do akéhokoľvek množstva výstupných zariadení pomocou jednoduchého a jednotného rozhrania.

Kľúčové vlastnosti aplikácie FreeFlow Output Manager


 • Ovláda vaše digitálne tlačové stroje a efektívne spravuje pracovný tok tlačových zákaziek medzi viac tlačových zariadení.
 • Umožňuje prijímať veľké množstvo naskenovaných dát (pomocou kancelárskych zariadení) a smerovať ich na produkčné tlačiarne lepšie vybavené na tlač veľkého množstva tlačovín.

Tlačové dáta prijíma z:
Job submission clients - univ. rozhranie na odosielanie tlačových zákaziek cez internetový prehliadač Internet Počítačové stanice pripojené k rovnakej sieti Mainframes Hot folders - sieťové zložky s kontrolou obsahu Ďalších produktov z rodiny FreeFlow ako napr. Makeready, Process Manager alebo Print Manager.

Podporované formáty: PostScript, PDF, PCL, TIFF, ASCII text. ASCII a XPIF job tickety podporuje prostredníctvom JDF job ticketov.

Je možné používať zákaznícky vytvorené rozhranie založené na umiestnení, pracovnej dobe, type zákaziek a ďalších kritériách, takže užívatelia majú prístup len k zákazkám a tlačiarňam ktorých prípadné funkcie potrebujú.

 • Modul FreeFlow Accouting poskytuje informácie o všetkých pripojených tlačiarňach vybavených RIPem FreeFlow Print Server/DocuSP™ a ich vyťažení.
 • Load balancing: funkcia ktorá zvyšuje priepustnosť výroby rozdelením zákazky na viac tlačiarní.
 • Job attribute matching: vie podľa popisu parametrov zákazky (ako má byť vytlačená) určovať na ktorej tlačiarni bude zákazka vyrobená.
 • Job splitting: rozdeľuje zákazky na základe farebnosti, množstve alebo stránkovaní a tým zvyšuje produktivitu.
 • Scripting: skriptovanie v oblasti pred aj po spracovaní dovoľuje užšiu integráciu a customizáciu pri implementácii do aktuálneho, alebo inak požadovaného workflow.

Kľúčové oblasti pre nasadenie FreeFlow Output Manageru


 • Spravuje tok tlačových zákaziek z jedného bodu riadenia do cieľového produkčného tlačového prostredia
 • Rýchle tlače
 • Komerčné tlačiarne
 • Tlače On-demand (na vyžiadanie)

Fotoknihy

Výroba fotografických albumov alebo farebných katalógov patrí k najvýznamnejším trendom súčasnej doby. Tento stav je podporený predovšetkým tým, že je veľmi ľahké zaobstarať fotografie mnohými rôznymi spôsobmi a v kvalite, ktorá je dostatočná pre bežného spotrebiteľa. Rovnako tak pomáha tomuto vývoju pokles cien tlačových služieb a nové, veľmi atraktívne a pohotové spôsoby väzieb pre albumy, katalógy a obrázkové publikácie. Ešte významnejšie sú prepracované ponukové systémy na internete, kde si bežný zákazník dokáže vytvoriť základnú kompozíciu publikácie z pripravených šablón, doplniť texty, pozadia, umelecké efekty a potom všetko, vrátane svojich obrázkov objednať a odoslať. Podobný spôsob zadania umožňuje vytvárať veľmi kvalitné a predovšetkým osobné publikácie. Detail

Knihy a manuály

Cesta publikácie na trh a jej predaj správnemu okruhu čitateľov sú dnes omnoho jednoduchšie a to vďaka minimalizácii rizika skladovania a následnej skartácie nepredaného diela. Digitálna cesta papierovej produkcie v sebe nesie i efekt vyšší produktivity s menším počtom personálnych zdrojov, menším počtom štvorcových metrov potrebných pre produkciu a rýchlejšie reakcie a dodanie zákaziek koncovému zákazníkovi. Efekt digitálnej výroby publikácií otvára aj nové možnosti podnikania a tým dodatočného zisku, a to vďaka adresnej distribúcii publikácií a možnému prispôsobeniu potrebám čitateľa. Roky diskutovaná kvalita tlače je vďaka extrémnemu vývoju v tejto technickej oblasti už minulosťou. Nakoniec, nie však posledným pozitívnym efektom digitálnej produkcie, je ekologické hľadisko dopadajúce na celý polygrafický priemysel, ktorý vďaka chemicky náročnej ofsetové technológii je stále štvrtým najviac zaťažujúcim priemyslom na svete. Detail

Obaly

Aktuálna dokumentácia, odstránenie zbytočných zásob na sklade, možnosť identifikácie/prepojenia výrobku s jeho popisom, sú hlavným dôvodom silného nástupu digitálnych technológií v oblasti priemyslu. Tak ako sa výrobky nevyrábajú do zásoby, tak sa aj ich popisy, manuály a návody vyrábajú podľa konkrétnej potreby. Či už sa jedná o automobilovú linku, alebo linku na výrobu elektroniky, je potrebné priebežne dodávať operačné manuály v správnom jazyku, so správnym vybavením a sériovými číslami, reklamačnými dokladmi až po samolepky s číslami na výrobku. To všetko ešte zabalené do sáčku s presným označením. Nie je výnimkou, že takáto sprievodná sada dokumentov vzniká v takte niekoľkých minút, tak ako vzniká aj samotný výrobok. Samostatnou kapitolou je oblasť obalového priemyslu. Aj tu je badateľný silný nástup digitálnej tlače. Niektoré zariadenia sú jednoduché, napríklad tlač na predseknuté alebo navigované materiály, ktoré sa potlačia a následne sa skladajú, až po mohutné linky s produkciou miliónov stránok mesačne, prepojené na lakovanie a výsek. Detail

Plagáty a foto

Technológia veľkoformátových farebných tlačiarní spoločne s nízkymi nákladmi a prijateľnou obstarávacou cenou robí túto oblasť dostupnou pre väčšinu užívateľov. Vlastným zariadením výrazne ušetríte náklady na tlač a predovšetkým má autor možnosť výstup ihneď vidieť, prípadne doladiť a upravovať. Detail

Transakčná tlač

Váha akéhokoľvek papierového výpisu z účtu či faktúry ako nositeľa informácie, je na prvý pohľad zrejmá a dnes stále nevyhnutná. Závažnosť a nutnosť týchto dokumentov nesie v sebe i potrebu 100% preverených riešení ako vyprodukovať, ochrániť obálkovanie a doručenie dokumentov správnemu adresátovi. Nákladovosť tejto komunikácie v rozpočte spoločností je dnes výraznou položkou, preto Vám prinášame cesty, ako zmeniť náklad na zisk, vďaka adresnosti dokumentu a spojením s dodatočnými marketingovými informáciami. Účinnosť synergie spojenia adresnej komunikácie výpisom či faktúrou, spoločne s marketingovými odkazmi, vedie k ziskovej komunikácii formou up sellingu či cross sellingu. To je dôvod, prečo nekončíme pri papierovej podobe a násobíme efekt Vašej komunikácie aj pomocou doplnkových ciest komunikácie ako sú sms, emaily či personalizované webové stránky. Detail

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť