FreeFlow Output Manager

Informačná brožúra (pdf, 5.3 MB)

Odkaz na stránky výrobcu

Multimediálne demo


FreeFlow Output Manager ponúka možnosť riadiť kombinované tlačové úlohy a rad produkčných tlačových systémov z jediného miesta. Tlačové úlohy sa v priebehu tlače účinne a automaticky uprednostňujú, rozvrhujú a rozdeľujú. V dôsledku toho je možné skrátiť dobu vybavovania objednávok a zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a dosahovať tak vyšší zisk. Užívateľ si môže prispôsobiť rozhranie podľa umiestnenia, zmeny prevádzky, typu tlačovej úlohy a ďalších kritérií. Vzhľadom k zoskupovaniu tlačových front a tlačiarní je prevádzka efektívnejšia. Aplikácia FreeFlow Output Manager, t. j. jediný bod, v ktorom je možné plánovať a odosielať všetky tlačové úlohy, je oknom do sveta tlače.


Výhody - FreeFlow Output Manager


 • Umožňuje znížiť čas potrebný na rozdeľovanie zákaziek do produkcie a zvyšuje efektivitu výroby uprednostňovaním či rozdeľovaním zákaziek, prípadne vytváraním časového harmonogramu vo vašej tlačovej výrobe.
 • Bez zvyšku využije vašu produkčnú kapacity prepojením vašich digitálnych tlačových zdrojov s nákladovo efektívnejšou tlačou pomocou rozdelenia farebných a čiernobielych zákaziek medzi ne.
 • Preklenuje medzeru medzi produkčným prostredím a kancelárskymi produktmi s Extensible Interface Platform™ (EIP) - užívatelia môžu skenovať zákazky a správnou voľbou vo vlastnostiach tlače ich odoslať priamo do centrálnej rozmnožovne.
 • Znižuje náklady na produkčnú tlač maximalizáciou použitia digitálnych tlačových prostriedkov, redukuje potreby pracovných síl a automatizuje pracovné postupy tlačových zákaziek.
 • Umožňuje prijímať tlačové zákazky z akéhokoľvek miesta na vašej počítačovej sieti a odosielať ich do akéhokoľvek množstva výstupných zariadení pomocou jednoduchého a jednotného rozhrania.

Kľúčové vlastnosti aplikácie FreeFlow Output Manager


 • Ovláda vaše digitálne tlačové stroje a efektívne spravuje pracovný tok tlačových zákaziek medzi viac tlačových zariadení.
 • Umožňuje prijímať veľké množstvo naskenovaných dát (pomocou kancelárskych zariadení) a smerovať ich na produkčné tlačiarne lepšie vybavené na tlač veľkého množstva tlačovín.

Tlačové dáta prijíma z:
Job submission clients - univ. rozhranie na odosielanie tlačových zákaziek cez internetový prehliadač Internet Počítačové stanice pripojené k rovnakej sieti Mainframes Hot folders - sieťové zložky s kontrolou obsahu Ďalších produktov z rodiny FreeFlow ako napr. Makeready, Process Manager alebo Print Manager.

Podporované formáty: PostScript, PDF, PCL, TIFF, ASCII text. ASCII a XPIF job tickety podporuje prostredníctvom JDF job ticketov.

Je možné používať zákaznícky vytvorené rozhranie založené na umiestnení, pracovnej dobe, type zákaziek a ďalších kritériách, takže užívatelia majú prístup len k zákazkám a tlačiarňam ktorých prípadné funkcie potrebujú.

 • Modul FreeFlow Accouting poskytuje informácie o všetkých pripojených tlačiarňach vybavených RIPem FreeFlow Print Server/DocuSP™ a ich vyťažení.
 • Load balancing: funkcia ktorá zvyšuje priepustnosť výroby rozdelením zákazky na viac tlačiarní.
 • Job attribute matching: vie podľa popisu parametrov zákazky (ako má byť vytlačená) určovať na ktorej tlačiarni bude zákazka vyrobená.
 • Job splitting: rozdeľuje zákazky na základe farebnosti, množstve alebo stránkovaní a tým zvyšuje produktivitu.
 • Scripting: skriptovanie v oblasti pred aj po spracovaní dovoľuje užšiu integráciu a customizáciu pri implementácii do aktuálneho, alebo inak požadovaného workflow.

Kľúčové oblasti pre nasadenie FreeFlow Output Manageru


 • Spravuje tok tlačových zákaziek z jedného bodu riadenia do cieľového produkčného tlačového prostredia
 • Rýchle tlače
 • Komerčné tlačiarne
 • Tlače On-demand (na vyžiadanie)

FreeFlow Output Manager zlepšuje vašu tlačovú kapacitu, obrátkovosť a produktivitu pomocou centralizovanej správy tlačových zákaziek pre všetky tlačové zariadenia.


Podporované triedy multifunkčných zariadení Xerox:

 • rodina zariadení 7600
 • rodina zariadení 5600
 • rodina zariadení 200
Minimálne požiadavky na inštaláciu (HW) FreeFlow Output Manager vyžaduje serverovú platformu, ktorá pre dobrý výkon systému musí spĺňať aspoň nasledujúce požiadavky:
Procesor: Dual Intel® Xeon® 2,8 GHz rovnaký alebo lepší
Systemová RAM: aspoň 4 GB
Hard disk: 10 GB voľnej diskové kapacity na SCSI/SAS pre inštaláciu Output Manager software; ďalšia disková kapacita je vyžadovaná pre zákaznícke dáta
Video: PCI-based alebo AGP Video Controller s 128 MB RAM
Ethernet: 10/100/1000 MB/sec
Monitor: Analógové CRT alebo LCD monitor
Príslušenstvo: klávesnica, myš
Jednotka DVD/CD-ROM
Odporúčame používať zálohovacie zariadenie
Minimálne požiadavky na inštaláciu (SW) Windows® Server 2003 SP2 alebo Windows® 2008 Server SP2
Internet Browser: jeden z nasledujúcich:
Internet Explorer® verzia 7.0 alebo 8.0 v móde kompatibility
Netscape® 7.0 alebo vyšší
Firefox® 2.0 alebo 3.0

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť