FreeFlow Makeready

Informačná brožúra (pdf, 3.6 MB)

Odkaz na stránky výrobcu

Multimediálne demo

Specialty Imaging Text


S využitím nástroja Xerox FreeFlow Makeready je možné prácne úkony v rámci predtlačovej prípravy zorganizovať tak, aby aj tie najnáročnejšie tlačové úlohy boli spracované čo najrýchlejšie. Táto aplikácia ponúka užívateľovi možnosť programovať stránky, zostavovať dokument metódou „drag-and-drop“, vykonávať pružne úpravy v neskorších fázach spracovania a dokonca možnosť pridávať k dotyčným dokumentom jednoducho variabilný obsah, pričom je možné vždy zobrazovať výsledok práce vo fáze úprav či vytvárania („čo vidíš, to dostaneš“, WYSIWYG). FreeFlow Makerady tiež dokáže využívať výhody Specialty Imaging ako je Glossmark a pod. Pomocou tohto softwaru tiež dokážete rýchlo a efektívne spojiť dáta v elektronickej podobe s už vytlačenou zákazkou do jednej tlačovej úlohy.


Výhody FreeFlow Makeready


 • Uľahčenie procesu digitalizácie, editácie, archivácie a opakovanej tlače vašich dokumentov.
 • Prispieva k pohodlnejšej, viac produktívnejšej a presnejšej príprave zákaziek.
 • Spája všetky činnosti v predtlačovej príprave do jedného WYSIWYG prostredia a tým napomáha jednoduchému nastaveniu popisu zákazky (job ticket) a znižuje chybovosť.
 • Zvyšuje ponuku služieb vašim zákazníkom – umožňuje pohotové a rýchle úpravy dokumentov na „poslednú chvíľu“ presne podľa požiadavky zákazníka

Kompatibilita s čiernobielymi i farebnými produkčnými tlačiarňami Xerox zaistí vášmu tlačovému workflow najvyššiu možnú priepustnosť pri spracovaní zákaziek.


Kľúčové vlastnosti programu FreeFlow Makeready


 • Integrácia so skenerom FreeFlow Scanner 665TM alebo Xerox DocuMateTM 765TM obidva s nepredstaviteľným výkonom pri skenovaní dokumentov a ich príprave pre tlač.
 • Podporuje použitie Specialty Imaging Text, s ktorým rozšírite dizajn spracovávaných dokumentov a/alebo znemožníte ich falšovanie.
 • Jednoduché a intuitívne prostredie pre návrh stránky, jej úpravy a schvaľovanie (náhľad) zvyšuje prehľadnosť.
 • Ponuky náhľadu dokumentu poskytujú logické náhľady dokumentov pre tlačové hárky alebo knižný náhľad a zjednodušujú tým proces schvaľovania prípravy dokumentov.
 • Schopnosť spojovania a importu vám umožní spojovať viac jednotlivých dokumentov do jedného, spájať dokumenty v elektronickej a tlačenej podobe do jednej tlačovej zákazky a priamo importovať PDF súbory alebo ich konvertovať do formátu TIFF.
 • Obsahuje také komplexné možnosti úprav ako sú: strih a kopírovanie, hlavičky a päty dokumentu, číslovanie stránok alebo natočenie celého dokumentu, keď nebol rovno naskenovaný.
 • Umožňuje flexibilitu pri vyraďovaní stránok, vrátane zákazníckeho vyradenia pre výberové nastavovanie stránok, ktoré vedie ku zlepšeniu presnosti dokumentu a redukcii chýb vyžadujúcich opätovné úpravy.
 • Schopnosť označovania setov pridáva jednoducho variabilný obsah do dokumentu ako sú dosky, vkladanie stránok a prekladanie stránok.
 • Elektronický „náhľadový stôl“ ponúka možnosť precízneho umiestnenia nepárnych a párnych stránok na jeden list papiera (predozadná registrácia).

Kľúčové oblasti pre nasadenie FreeFlow Makeready


Optimalizácia workflow prípravy výrobného procesu v prostredí akejkoľvek tlačovej produkcie vrátane:

Malých objemov a rýchlych tlačovín
Komerčných tlačiarní
Book publishing (výroba kníh)
Tlače na vyžiadanie (on demand print)
Vnútropodnikových prevádzok

Kancelárske aplikácie

Oblasť kancelárských aplikáci zahŕňa veľmi široké spektrum nasadenia tlačiarní a multifunkcií. Centrálna reprografia vyžaduje výkonné archové zariadenia so širokou paletou dokončovacích funkcií, prepážkovú prevádzku si žiada diskrétne osobné multifunkcie a tlačiarne. Logistika produkuje veľké množstvo čiernobielych dokladov, marketingové oddelenia požadujú výborné farby a široký rozsah potláčateľných médií. Obchodné oddelenie potrebuje rýchlo tlačiť a skenovať farebné obchodné ponuky, podatelňa potrebuje ku svojej práci výkoné skenovacie systémy a celá firma chce kontrolovať prístup a využitie zariadení a sledovať náklady. Vzhľadom k šírke portfólia kancelárských zariadení Xerox neexistuje požiadavka, ktorú by sme neboli schopní uspokojiť. Detail

Knihy a manuály

Cesta publikácie na trh a jej predaj správnemu okruhu čitateľov sú dnes omnoho jednoduchšie a to vďaka minimalizácii rizika skladovania a následnej skartácie nepredaného diela. Digitálna cesta papierovej produkcie v sebe nesie i efekt vyšší produktivity s menším počtom personálnych zdrojov, menším počtom štvorcových metrov potrebných pre produkciu a rýchlejšie reakcie a dodanie zákaziek koncovému zákazníkovi. Efekt digitálnej výroby publikácií otvára aj nové možnosti podnikania a tým dodatočného zisku, a to vďaka adresnej distribúcii publikácií a možnému prispôsobeniu potrebám čitateľa. Roky diskutovaná kvalita tlače je vďaka extrémnemu vývoju v tejto technickej oblasti už minulosťou. Nakoniec, nie však posledným pozitívnym efektom digitálnej produkcie, je ekologické hľadisko dopadajúce na celý polygrafický priemysel, ktorý vďaka chemicky náročnej ofsetové technológii je stále štvrtým najviac zaťažujúcim priemyslom na svete. Detail

Obaly

Aktuálna dokumentácia, odstránenie zbytočných zásob na sklade, možnosť identifikácie/prepojenia výrobku s jeho popisom, sú hlavným dôvodom silného nástupu digitálnych technológií v oblasti priemyslu. Tak ako sa výrobky nevyrábajú do zásoby, tak sa aj ich popisy, manuály a návody vyrábajú podľa konkrétnej potreby. Či už sa jedná o automobilovú linku, alebo linku na výrobu elektroniky, je potrebné priebežne dodávať operačné manuály v správnom jazyku, so správnym vybavením a sériovými číslami, reklamačnými dokladmi až po samolepky s číslami na výrobku. To všetko ešte zabalené do sáčku s presným označením. Nie je výnimkou, že takáto sprievodná sada dokumentov vzniká v takte niekoľkých minút, tak ako vzniká aj samotný výrobok. Samostatnou kapitolou je oblasť obalového priemyslu. Aj tu je badateľný silný nástup digitálnej tlače. Niektoré zariadenia sú jednoduché, napríklad tlač na predseknuté alebo navigované materiály, ktoré sa potlačia a následne sa skladajú, až po mohutné linky s produkciou miliónov stránok mesačne, prepojené na lakovanie a výsek. Detail

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť