FreeFlow Makeready

Informačná brožúra (pdf, 3.6 MB)

Odkaz na stránky výrobcu

Multimediálne demo

Specialty Imaging Text


S využitím nástroja Xerox FreeFlow Makeready je možné prácne úkony v rámci predtlačovej prípravy zorganizovať tak, aby aj tie najnáročnejšie tlačové úlohy boli spracované čo najrýchlejšie. Táto aplikácia ponúka užívateľovi možnosť programovať stránky, zostavovať dokument metódou „drag-and-drop“, vykonávať pružne úpravy v neskorších fázach spracovania a dokonca možnosť pridávať k dotyčným dokumentom jednoducho variabilný obsah, pričom je možné vždy zobrazovať výsledok práce vo fáze úprav či vytvárania („čo vidíš, to dostaneš“, WYSIWYG). FreeFlow Makerady tiež dokáže využívať výhody Specialty Imaging ako je Glossmark a pod. Pomocou tohto softwaru tiež dokážete rýchlo a efektívne spojiť dáta v elektronickej podobe s už vytlačenou zákazkou do jednej tlačovej úlohy.


Výhody FreeFlow Makeready


 • Uľahčenie procesu digitalizácie, editácie, archivácie a opakovanej tlače vašich dokumentov.
 • Prispieva k pohodlnejšej, viac produktívnejšej a presnejšej príprave zákaziek.
 • Spája všetky činnosti v predtlačovej príprave do jedného WYSIWYG prostredia a tým napomáha jednoduchému nastaveniu popisu zákazky (job ticket) a znižuje chybovosť.
 • Zvyšuje ponuku služieb vašim zákazníkom – umožňuje pohotové a rýchle úpravy dokumentov na „poslednú chvíľu“ presne podľa požiadavky zákazníka

Kompatibilita s čiernobielymi i farebnými produkčnými tlačiarňami Xerox zaistí vášmu tlačovému workflow najvyššiu možnú priepustnosť pri spracovaní zákaziek.


Kľúčové vlastnosti programu FreeFlow Makeready


 • Integrácia so skenerom FreeFlow Scanner 665TM alebo Xerox DocuMateTM 765TM obidva s nepredstaviteľným výkonom pri skenovaní dokumentov a ich príprave pre tlač.
 • Podporuje použitie Specialty Imaging Text, s ktorým rozšírite dizajn spracovávaných dokumentov a/alebo znemožníte ich falšovanie.
 • Jednoduché a intuitívne prostredie pre návrh stránky, jej úpravy a schvaľovanie (náhľad) zvyšuje prehľadnosť.
 • Ponuky náhľadu dokumentu poskytujú logické náhľady dokumentov pre tlačové hárky alebo knižný náhľad a zjednodušujú tým proces schvaľovania prípravy dokumentov.
 • Schopnosť spojovania a importu vám umožní spojovať viac jednotlivých dokumentov do jedného, spájať dokumenty v elektronickej a tlačenej podobe do jednej tlačovej zákazky a priamo importovať PDF súbory alebo ich konvertovať do formátu TIFF.
 • Obsahuje také komplexné možnosti úprav ako sú: strih a kopírovanie, hlavičky a päty dokumentu, číslovanie stránok alebo natočenie celého dokumentu, keď nebol rovno naskenovaný.
 • Umožňuje flexibilitu pri vyraďovaní stránok, vrátane zákazníckeho vyradenia pre výberové nastavovanie stránok, ktoré vedie ku zlepšeniu presnosti dokumentu a redukcii chýb vyžadujúcich opätovné úpravy.
 • Schopnosť označovania setov pridáva jednoducho variabilný obsah do dokumentu ako sú dosky, vkladanie stránok a prekladanie stránok.
 • Elektronický „náhľadový stôl“ ponúka možnosť precízneho umiestnenia nepárnych a párnych stránok na jeden list papiera (predozadná registrácia).

Kľúčové oblasti pre nasadenie FreeFlow Makeready


Optimalizácia workflow prípravy výrobného procesu v prostredí akejkoľvek tlačovej produkcie vrátane:

Malých objemov a rýchlych tlačovín
Komerčných tlačiarní
Book publishing (výroba kníh)
Tlače na vyžiadanie (on demand print)
Vnútropodnikových prevádzok

Vložiť otázku

Zatiaľ neboli vložené žiadne otázky.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť