FreeFlow VI Design Express

Odkaz na stránky výrobcu
Multimediálne demo
Stiahnutie SW
Xerox Specialty Imaging Effects

Vynikajúci nástroj na vytváranie variabilných tlačovín. Jedná sa o doplnok (plug-in) do obľúbeného návrhového prostredia InDesign firmy Adobe (od verzie CS4). Pri návrhu dokumentov sa návrhár sám rozhodne, čo a za akých okolností bude variované (obrázky, text, podmienky umiestnenia, viditeľnosť vrstiev apod.) a potom pomocou doplnku vyexportuje variabilné dáta vo formáte VIPP, PDF alebo priamo do tlačiarne (cez tlačový ovládač). Tieto dáta sú kompatibilné so všetkými RIPmi FreeFlow Print Server. Pomocou VI Design Express môžete generovať tiež Special Imaging prvky, ako je napr. Glossmark, Correlation Text, IR text, UV text a Microtext, pomocou ktorých viete zvýšiť ochranu vašich generovaných dokumentov oproti kopírovaniu (napr. vstupenky) bez nutnosti použitia ďalšieho špeciálneho HW pre vaše tlačiarne. (Toto sa týka len výstupných dát vo formáte VPC.)

Výhody

 • FreeFlow VI Design Express dovoľuje vytvárať zákazky s variabilnými dátami rovnako rýchlo a kvalitne ako statické tlačoviny.
 • Vylepšuje vaše návrhy pridaním personalizácie s minimálnym vynaloženým úsilím.
 • Intuitívne grafické prostredie napomáha jednoduchšej príprave tlačovín.
 • Súčasť rodiny produktov Xerox FreeFlow Digital Workflow collection a ich partnerov, ktorí optimalizujú celé vaše produkčné tlačové workflow.

Kľúčové vlastnosti aplikáce FreeFlow VI Design Express

 • Zásuvný modul do aplikácie Adobe™ InDesign™, ktorý je priemyselným štandardom pre návrh tlačovín. Dovoľuje produkciu variabilných stránok bez prednávrhu, šetrí zaťaženie siete dynamicky vytváranými stránkami až na RIPe tlačiarne.
 • Podpora prostredia PC i MacOS.
 • Podpora súborového formátu .vpc (variable project containers), jeden z najlepších formátov na prenos zdrojov variabilných dát.
 • Zvyšuje efektivitu rozdelením variabilných a statických prvkov v každej zákazke ich dynamickým zlučovaním na RIPe tlačiarne.
 • Ponúka podporu pre novú technológiu ochrany tlačovín pomocou piatich efektov z rodiny Xerox Specialty Imaging.

Kľúčové oblasti pre nasadenie FreeFlow VI Design Express

Vylepšuje tlačoviny prostredníctvom:

 • personalizovanej komunikácie v tlačovinách,
 • marketingových posolstiev na transakčných tlačovinách,
 • zvýšením ochrany dokumentov proti falšovaniu.

Direct mail

Adresnosť priamej direct mailovej komunikácie v sebe nesie efekt úspechu v násobkoch oproti výdajom na televíznu reklamu, neadresnú distribúciu či tlačenej reklamy v periodikách. Kombinácia papierového direct mailu spoločne s využitím ďalších komunikačných kanálov ako sms, elektronické maily a personalizované webové prezentácie, otvára dnešnému priamemu osloveniu novú cielenú a efektívnejšiu cestu. Tieto možnosti sú následne zosilnené meraním, konsolidáciou a ďalším cielením databáz na správne subjekty. Naše nástroje, ako pomôcť Vášmu zisku v dnešnom svete cielenej komunikácie, sú neobmedzenej, nečakajte, než Vás predbehne Vaša konkurencia! Detail

Knihy a manuály

Cesta publikácie na trh a jej predaj správnemu okruhu čitateľov sú dnes omnoho jednoduchšie a to vďaka minimalizácii rizika skladovania a následnej skartácie nepredaného diela. Digitálna cesta papierovej produkcie v sebe nesie i efekt vyšší produktivity s menším počtom personálnych zdrojov, menším počtom štvorcových metrov potrebných pre produkciu a rýchlejšie reakcie a dodanie zákaziek koncovému zákazníkovi. Efekt digitálnej výroby publikácií otvára aj nové možnosti podnikania a tým dodatočného zisku, a to vďaka adresnej distribúcii publikácií a možnému prispôsobeniu potrebám čitateľa. Roky diskutovaná kvalita tlače je vďaka extrémnemu vývoju v tejto technickej oblasti už minulosťou. Nakoniec, nie však posledným pozitívnym efektom digitálnej produkcie, je ekologické hľadisko dopadajúce na celý polygrafický priemysel, ktorý vďaka chemicky náročnej ofsetové technológii je stále štvrtým najviac zaťažujúcim priemyslom na svete. Detail

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť