AlbumMaker

Informačná brožúra (pdf, 1.7 MB)

Odkaz na stránky výrobcu


Spoločnosť Xerox v spolupráci so spoločnosťou M-Photo dodáva na trh software, ktorý sa venuje návrhu fotoknižiek. Pôvodne bol vymyslený a koncipovaný na návrh a objednávanie fotoalbumov, ale jeho použitie je dané vo veľkej miere na kreativite poskytovateľa. Dajú sa tak na trh ponúkať vizitky, pozvánky, svadobné oznámenia, PF-ka atď. Celý systém je preložený do mnohých jazykov, vrátane českého a slovenského.

Ako celý systém pracuje? V tlačiarni sa nainštaluje materská verzia AlbumMakera. V nej sa vytvoria produkty, ktoré chce vlastník AlbumMakera ponúkať širokej verejnosti (tzn. fotoalbumy, pozvánky atď.). Potom sa vygeneruje z "materskej" aplikácie program, ktorý obsahuje vopred vytvorené produkty a ten sa voľne šíri všetkým záujemcom. Koncový užívateľ si program nainštaluje do svojho počítača a zo zoznamu produktov si vyberie ten, o ktorý má záujem. Pomocou veľmi kreatívneho prostredia si ho upraví podľa svojich požiadaviek a predstáv, alebo môže využiť vopred pripravené šablóny, do ktorých dosadí svoje dáta (fotografie, texty, svoje vlastné úpravy designu). Keď je produkt hotový, vytvorí koncový užívateľ objednávku, ktorú buď AlbumMaker automaticky odošle na FTP server poskytovateľa, alebo ju koncový užívateľ doručí na vopred stanovené miesto nahranú na USB disku, CD, DVD apod. Obidve metódy dodania je možné kombinovať. Závisí len na poskytovateľovi, aké spôsoby dodania dát si určí.

Samotná objednávka neobsahuje žiadne tlačové dáta. Tie sa tvoria až u poskytovateľa z popisov a dát platných pre každú jednotlivú stránku albumu (pozvánky, vizitky apod.) Naviac poskytovateľ pri generovaní programu určeného koncovému užívateľovi určuje, aká kvalita dát je pre neho nedostatočná, ešte vyhovujúca a výborná. Na základe týchto hodnôt dochádza pri vytváraní objednávky ku komprimácii veľmi veľkých fotografií, prípadne je koncový užívateľ okamžite pri umiestnení fotografie do návrhu upozornený na nedostatočnú kvalitu použitej fotografie (predovšetkým v závislosti na jej tlačovej veľkosti). Tým je možné do značnej miery eliminovať problém s veľmi malými fotografiami použitými na veľkú plochu, prípadne mnohými fotografiami vytvorenými fotoaparátom s veľkým rozlíšením, ktoré ale v návrhu zaberajú veľmi malú plochu.

U dodávateľa dochádza k načítaniu objednávky do systému AlbumMaker, v ktorom je možné (pokiaľ to poskytovateľ povolí a koncový užívateľ si túto činnoť objedná) upravovať jednotlivé fotografie. Súčasťou balíka AlbumMaker je aj špeciálny program MPR Pro500, ktorý sa používa na hromadnú úpravu fotografií vo fotoalbumoch, minilaboch apod. V ňom je možné fotografie upravovať podobne ako v programe Adobe Photoshop. Veľmi dôležitou skutočnosťou je, že v programe MPR Pro500 vidí grafik len jednotlivé fotografie a teda ich úpravami nedochádza k ovplyvneniu pozadia, farebnosti rámov okolo fotografií a všetkých ďalších prvkov umiestnených na stránke. Naviac, všetky úpravy sú vratné a tak aj keď sa úpravy koncovému užívateľovi nepáčia, alebo ich chce ešte doladiť, je možné kedykoľvek objednávku v systéme vrátiť k pôvodným hodnotám a začať znova.

V okamihu, kedy je objednávka pripravená na tlač, operátor nechá vygenerovať tlačové PDF a to je možné automaticky odoslať do konkrétneho tlačového stroja, alebo konkrétnej tlačovej rady, prípadne ďalšieho workflow v tlačiarni. Každý produkt vytvorený v systéme môže mať nastavené svoje jedinečné spracovanie. Výsledkom je rýchle a hlavne bezchybné spracovanie objednávky. Pokiaľ sa napríklad spracováva objednávka, v ktorej sa generuje obal na knihu a súčasne jednotlivé stránky knihy, systém dokáže automaticky (po potvrdení generovania PDF súboru) odoslať dáta na RIP plotri, ktoré budú obsahovať informačný riadok (je možné doplniť barcode pre spracovanie čítačkou) s číslom objednávky, menom zákazníka atď. a súčasne odoslať dáta do tlačovej rady RIPu digitálneho tlačového stroja, kde sa zákazka vyradí podľa vopred vytvorenej šablóny, skontroluje sa, či je v stroji založený správny formát papiera (veľkosť a typ) a zákazka sa vytlačí. Spôsob spracovania (dát aj tlačových výstupov) je plne v kompetencii tlačiarne a vyžšie uvedený spôsob je tu len pre príklad...

Aplikácia AlbumMaker sa dodáva v zásade v dvoch konfiguráciách: AlbumMaker Package a AlbumMaker Server. Pre jednoduchosť uveďme, že sa jednotlivé verzie líšia jednak cenou a jednak spôsobom spracovania objednávok. Lacnejší AlbumMaker Package je určený pre zákazníkov, ktorí začínajú s podobným typom obchodu a nechcú investovať veľa do technológií. Mnoho operácií sa v tejto verzii programu vytvára manuálne, ale pre začiatok toto workflow plne postačuje. Pokiaľ odklikávanie jednotlivých krokov začne brzdiť produkciu, stačí potom len upgradovať na verziu AlbumMaker Server, kde je možné nastaviť automatické workflow tak, že po nahraní objednávky koncovým užívateľom na FTP server sa dát až do odobrania tlačových hárkov zo stroja nemusíte dotknúť...

Podrobný popis všetkých fukcií programu AlbumMaker prekračuje rámec tohoto informačného článku. Pokiaľ Vás AlbumMaker zaujal a máte chuť si ho vyskúšať, stiahnite si tu anglickú verziu určenú pre koncového užívateľa. Môžete sa tiež pozrieť na jednoduchý obrazový návod "krok za krokom". Najlepšia možnosť však je priamo nás kontaktovať a my Vám radi program zapožičiame v plnej verzii na 30 dní vrátane prípadných konzultácií.

Metóda návrhu: Offline. Koncový zákazník si musí program nainštalovať na svoj počítač a po vytvorení objednávky je možné využiť automatické odoslanie objednávky na FTP.
Podporované operačné systémy: Windows XP a vyššie, 32/64 bitová verzia


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť