Xerox CentreWare Web

Xerox CentreWare Web vám prináša výhody pridanej produktivity, ktoré očakávate pri manažmente zariadení. Tento inovatívny softvérový nástroj, dokáže cez internetový prehliadač inštalovať, konfigurovať, riadiť, monitorovať a reportovať všetky sieťové tlačiarne a multifunkčné zariadenia v celej spoločnosti – bez ohľadu na výrobcu... a zadarmo!

IT administrátori musia každý deň čeliť správe celej palety výstupných zariadení od rôznych výrobcov, vrátane vyhľadávania, sledovania používania, aktualizácie konfigurácii softvérov, aktualizácie tlačových ovládačov, správu spotrebného materiálu a reportovanie v celej infraštruktúre. Potrebujú zrozumiteľný a ľahko ovládateľný nástroj, ktorý to všetko spraví a ešte viac.

Kľúčové výzvy


 • Zvýšenie produktivity
  • Riadenie a reportovanie všetkých SNMP tlačiarní a multifunkčných zariadení v celej spoločnosti – bez ohľadu na ich výrobcu.
  • Centralizovanie nastavenia tlačiarní a umožnenie administrátorom systému inštalovať, konfigurovať a prehliadať nastavenia všetkých sieťových protokolov, zjednodušenie úloh integrovaných zariadení.
  • Vytváranie konzistentných informácií z databáz a systémov, ktoré budú zrozumiteľné, presné a jednoduché.
 • Zníženie nákladov
  • Sledovanie používania tlačiarní, nastavenie úrovní užívateľov a optimálne rozmiestenie zariadení.
  • Zníženie nákladov na servisné volania a zvýšenie efektivity výstupov všetkých zariadení.
 • Zlepšenie bezpečnosti centrálnym nastavením všetkých zariadení s kritickými bezpečnostnými informáciami.

Xerox CentreWare Web poskytuje nasledovné kľúčové výhody:


 • Jednoduchý na založenie a administráciu.
 • Podporuje všetky SNMP kompatibilné tlačiarne alebo multifunkčné zariadenia, nie len značky Xerox.
 • Zjednodušuje integráciu zariadení – inštalácia, konfigurácia a zobrazovanie nastavení pre všetky sieťové protokoly a nastavenie zariadení centrálnou správou.
 • Nastavenia konfigurácií – umožňuje administrátorom založiť šablóny, kde môžu definovať nastavenia sieťového protokolu, skenovania, účtovania a zabezpečenia na každom Xerox kompatibilnom zariadení.
 • Úlohy konfigurácií – môžu byť jednoducho vytvorené, časovo nastavené a aplikované na skupinu zariadení, ktorá môže byť vybraná logickým (Booleanovým) výrazom.
 • Riadenie HP zariadení – množstvo rôznych nastavení, špecifických pre Hewlett-Packard zariadenia môže byť vzdialene riadené cez Nastavenia konfigurácií a Úlohy konfigurácií.
 • Klonovanie aplikuje nastavenia z jedného zariadenia na iné podobné zariadenia, a usporí tak čas aj energiu.
 • Znižuje náklady na servisné volania a prestoje vďaka proaktívnym zásahom a upozorneniam.
 • Poskytuje presné údaje pre účtovanie každého užívateľa alebo jednotlivých zariadení.
 • Získa údaje a reportuje – o aktivitách tlače, kopírovania, skenovania a servrového faxovania na úrovni užívateľa pri každej Xerox multifunkčnej tlačiarni, ktorá má aktívne sieťové účtovanie.
 • Ovplyvňuje Active Directory spoločnosti – vybraním mapovania existujúceho objektu ako "Identifikačné pole účtu pre účtovanie". Toto rýchlo zapojí všetkým užívateľom platné účty, ktoré môžu byť automaticky aktualizované. Užívatelia potom môžu importovať až 10 zákazníckych Active Directories.
 • Môže fungovať ako samostatné softvérové riešenie alebo byť integrovaný v existujúcich softvérových/hardvérových konfiguráciách.
 • Rozoznáva skupiny výstupných zariadení tak, že ich vloží do prednastavených skupín, alebo do vami prispôsobenej skupiny.
 • Funkcie skupinovej voľby dovoľujú nastavenie volieb intervalov a priorít.

Prečo práve Xerox?


 • Zjednodušuje vaše úlohy ako jasný líder na trhu manažmentu výstupných zariadení.
 • Xerox neustále inovuje nástroje správy zariadení, poháňaný spätnou väzbou od celého spektra zákazníkov od SMB až po veľké korporácie.

Pozrite si, ktoré CentreWare Web funkcie sú podporované na rôznych zariadeniach Xerox.
CentreWare Web 5.0 Feature Support Info/Matrix (pdf)


Xerox cenami ovenčené kopírovacie zariadenia, tlačiarne a multifunkčné zariadenia obsahujú flexibilné platformy, ktoré podporujú širokú škálu softvérových riešení. Funkcionalita softvéru môže byť rôzna v závislosti od produktového modelu. Kontaktujte lokálneho obchodníka pre detailné informácie.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť