Kofax

Spoločnosť Kofax patrí medzi celosvetovo najrozšírenejších dodávateľov systému pre spracovanie a transformáciu dokumentov. Na tejto platforme je možné efektívne spracovávať alékoľvek dokumenty bez ohľadu na ich pôvod a formát. Máme pripravené riešenia pre štruktúroévané dokumenty (vyťažovanie formulárov atď.), pološtruktúrované dokumenty (vyťažovanie faktúr atď.) a neštruktúrované dokumenty (klasifikácia dokumentov atď.).

Kofax Capture

Základnou platformou je Kofax Capture, predtým Ascent Capture, ktorý urýchľuje podnikové procesy zhromažďovaním dokumentov a formulárov, ich prevádzanie na presné, vyhľadateľné informácie a všetko následne prenáša do rôznych podnikových aplikácií a databáz. Či už sú vaše informácie na papieri alebo v elektronickej podobe, či už sa nachádzajú v centrálnej kancelárii alebo sú roztrúsené na počítačoch a vzdialených pobočkách po celom svete, Kofax Capture vám pomôže zvládnuť všetko veľmi rýchlo a presne.

Ponúka bezkonkurenčnú kompatibilitu so skenermi a ďalšími zariadeniami pre digitalizáciu, systémy pre správu dokumentov, workflow aplikáciami a databázami. Kofax Capture poskytuje výkonný, produkčný zber dokumentov a dát. Bez ohľadu na to, aký hardware alebo podnikové aplikácie zvolíte teraz alebo v budúcnosti, môžete sa vždy spoľahnúť na Kofax Capture že zabezpečí konzistentné snímanie dokumentov, indexovanie a hodnotenie vašich dôležitých informácií.

Kofax Transformation Modules

Kofax Transformation Modules sú nadstavbou systému Kofax Capture. Rozširujú ho o jedinečnú možnosť spracovania rôznych typov dokumentov. Poradí si so štruktúrovanými dokumentami ako napríklad formuláre, s pološtruktúrovanými dokumentami ako sú faktúry, dodacie listy, platobné príkazy a i s úplne neštruktúrovanými dokumentami ako sú listy, e-maily a faxy.

Kofax VirtualReScan

Kofax VirtualRescan je jedinečný nástroj pre optimalizáciu obrazov počas skenovania. Výrazne zvyšuje efektivitu vlastného procesu skenovania. Odpadáva potreba ručne nastavovať parametre skenovania ako je jas a kontrast.

Kofax e-Transactions

Kofax e-Transactions (KeT) je nadstavbová aplikácia pre Kofax Transformation modules pre automatické elektronické doručovanie faktúr od dodávateľa k odberateľovi cez zabezpečný e-mail, odstraňuje potrebu pre tlač, poštovné, následné skenovanie a zadávanie dát. KeT se skladá z aplikácie Sender, ktorá monitoruje tlačovú frontu dokumentov nakonfigurovaných pre elektronické doručovanie a posiela ich prostredníctvom zabezpečených e-mailov príjemcu, a z aplikácie Receiver, ktorý sleduje špecializovanú poštovú schránku a prevádza všetky e-mailem doručené dokumenty do XML a pripraví vizualizáciu pre následné spracovanie prostredníctvom KC a KTM.
KeT tiež podporuje spracovanie súborov EDI ako sú EDIFACT alebo X12 formát, ktorý umožňuje odberateľovi využiť jednotnú platformu pre spracovanie faktúr od všetkých dodávateľov.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť