Personalizovaná komunikácia

Prečo personalizovať?

  • Zvýšite odozvu na vašu komunikáciu až o 21 %
  • Znížite náklady na odozvu o 54 %
  • Zvýšite obrat priemerne o 93 %

Zdroj: Interquest Study 2007

Prvotné oslovenie zákazníka je jeden z dôležitých bodov, na základe ktorého sa zákazník rozhodne, či bude čítať ďalej. Ak nadobudne pocit, že je komunikácia (napríklad direct mail) adresovaná výlučne jemu, jeho ochota čítať je vyššia ako všeobecne adresovaný list (napr.: „Vážený klient“ verzus „Vážený pán Kováč“). Marketingové oddelenia disponujú zákazníckymi databázami s údajmi o výške obratu, intervale nákupu či demografickými údajmi (pohlavie, vek, ukončené vzdelanie...) a podobne. Využívajú však tieto dáta ďalej v marketingových aktivitách? Dostáva zákazník skutočne adresnú komunikáciu?

Vďaka tejto službe od spoločnosti Xerox budete pre vášho zákazníka v úlohe poradcu, ktorý vie v správnom čase upozorniť presne na produkt či službu, ktorá ho môže zaujímať. Zákazníka budete oslovovať menom a ďalšími personalizovanými údajmi nielen v direct maili, ale aj na webstránke, v SMS, na reklamnom predmete, v brožúre atď. Zákazník už nebude získavať všeobecné informácie, ale presne také, ktoré sa týkajú iba jeho.

Čo získate:

  • Prehĺbite vzťahy s vašimi zákazníkmi a zvýšite obrat vašej organizácie.
  • Výrazne zvýšite odozvu vašich marketingových kampaní.
  • Marketingové logistické činnosti budú pre vás jednoduchšie (od schválenia kreatívneho konceptu až po vyhotovenie a vyhodnotenie).
  • Zlepšíte zákaznícke vnímanie vďaka pozitívnym skúsenostiam s vašou marketingovou komunikáciou.
  • Zvýšite lojálnosť vašich zákazníkov, nakoľko vďaka plne personalizovanej komunikácii budú vedieť, že vám na nich naozaj záleží.
  • Vaše dáta o zákazníkoch využijete efektívne a nebudú „len súčasťou“ nejakej databázy.

Prípadové štúdie

Buďte prví a získajte výhodu, ktorú konkurencia ešte neobjavila.

Ak máte otázky k službe Personalizovaná komunikácia, kontaktujte konzultanta spoločnosti Xerox na svk.xgs@xerox.com


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť