Úvodná strana > Produkty a služby > Komunikačné a marketingové služby

Komunikačné a marketingové služby

Využite naše komunikačné a marketingové služby.

Marketingové materiály

Rozumieme, že marketingové materiály sú dôležitou súčasťou komunikácie smerom k zákazníkom. Predstavujú tiež kľúčový nástroj na ich získanie, udržanie, zvýšenie spokojnosti ale aj na budovanie dlhodobého vzťahu s nimi. Táto služba vás odbremení od aktivít, ktoré súvisia s aktuálnosťou, dostupnosťou či tvorbou jednotného vzhľadu dokumentov – ako sú napríklad brožúry, letáky, dotazníky, formuláre a podobne.

detail

Personalizovaná komunikácia

Vďaka tejto službe od spoločnosti Xerox budete pre vášho zákazníka v úlohe poradcu, ktorý vie v správnom čase upozorniť presne na produkt či službu, ktorá ho môže zaujímať. Zákazníka budete oslovovať menom a ďalšími personalizovanými údajmi nielen v direct maili, ale aj na webstránke, v SMS, na reklamnom predmete, v brožúre atď. Zákazník už nebude získavať všeobecné informácie, ale presne také, ktoré sa týkajú iba jeho.

detail

TransPromo

Vynakladajte prostriedky z vášho marketingového rozpočtu účinne a zvýšte odozvu na vašu komunikáciu o desiatky percent. V súčasnosti je využiteľnosť trasnakčných dokumentov (faktúra, bankový, telekomunikačný výpis, výpis z účtu a pod.) z hľadiska cielenej propagácie (reklamný banner, personalizovaný kupón a iné) minimálna, resp. žiadna. Vedeli ste, že čítanosť transakčných dokumentov sa pohybuje mezi 83 – 98 % a príjemca nad ním strávi 1 – 3 minúty? detail

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť