Riešenie archívu dokumentov

Nezáleží na tom, či vaše dokumenty kolujú firmou fyzicky alebo elektronicky (viď služba Podateľňa a Riadenie toku dokumentov), nakoniec niektoré z nich musia skončiť v archíve. Riadenie fyzického archívu svojpomocne zbytočne zaťažuje vašich zamestnancov a oberá ich o čas. Tieto činnosti však môžete prenechať na Xerox, ktorý zabezpečí efektívnu evidenciu, bezpečné ukladanie a rýchly a jednoduchý prístup k archivovaným dokumentom.

Nasadením riešenia elektronického archívu je možné dokumenty ukladať a distribuovať plne elektronicky, prípadne spätne zdigitalizovať časť alebo kompletný fyzický archív. Xerox Docushare je nástroj, ktorý umožňuje ukladanie a zdieľanie dokumentov, vyhľadávanie, verzovanie, správu prístupu k dokumentom, smerovanie a schvaľovanie dokumentov, audit pre sledovanie histórie dokumentov a ďalšie možnosti. Samozrejmosťou je integrácia a prepojenie s väčšinou používaných archivačných či kolaboračných nástrojov (Microsoft Office SharePoint, Microsoft Outlook a podobne).

Čo získate:

  • Odbremenenie.
  • Zrýchlenie ukladania a pristupovania k archivovaným dokumentom.
  • Plný súlad s legislatívou.
  • Prepojiteľnosť s jestvujúcimi sýstémami (DMS, workflow, ERP).
  • Zmluvnú garanciu dostupnosti a kvality (SLA).

Ak máte otázky k službe Riešenie archívu dokumentov, kontaktujte konzultanta spoločnosti Xerox na svk.xgs@xerox.com


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť