Služby

Služby Xerox - ušetríte peniaze, čas a zvýšite loajalnosť vašich zákazníkov
Schéma procesu nasadzovania služby Analýza súčastného stavu Optimalizácia Implementácia Podpora a prevádzka Riadenie zmenového procesu

Nasadzovanie služieb je komplexný projekt, ktorý pozostáva z niekoľkých fáz:

Analýza súčasného stavu

- je kľúčová a bez nej by ďalšie kroky nemali nasledovať. Zahŕňa analýzu procesov, technológií a ľudí:

  • Analýza procesov – cieľom je zistiť, ako prebiehajú procesy v organizácii v súčasnosti. Aké oddelenia sú do nich zapojené, aké sú zvyklosti a štandardy používateľov.
  • Analýza technológií (nástrojov) – ide o získanie prehľadu, akými technológiami či riešeniami je organizácia vybavená.
  • Analýza požiadaviek užívateľov – v tejto časti sa zameriavame na prieskum užívateľskej a zákazníckej spokojnosti so súčasným stavom a ich preferencií.

Cieľom analýzy danej činnosti alebo procesu je nielen zistiť čo najpresnejšie, aký je jeho súčasný stav, ale aj vyčíslenie celkových nákladov (TCO – Total Cost of Ownership). A to nákladov jednak priamych (pr: náklady na materiál, poštovné, účtovné odpisy, dodávateľské náklady) aj nepriamych (mzdy a odvody, priestory, čas, straty kvôli chybám).

Optimalizácia

- je to fáza, v ktorej navrhujeme zmenu. Vychádzame zo zistených faktov z analýzy a prinášame riešenie, ktoré je flexibilné aj z pohľadu budúcnosti. Pre každého znamená optimálizácie niečo iné – pre jednu organizáciu je to zbavenie sa starostí s kancelárskou tlačou, riadením marketingových kampaní, spracovaním prichádzajúcej pošty či zbavenie sa servisných zásahov a pod. Vieme sa prispôsobiť vašim potrebám.

Riadenie zmenového procesu

- pred nasadením riešenia je veľmi dôležité nasadenie služby vopred komunikovať (Riadenie zmenového procesu). Jedná sa o zmenu a preto ju treba interne vysvetliť všetkým, ktorých sa zmena bude týkať. Našim cieľom je, aby ste boli s výsledkom čo najviac spokojní.

Implementácia

- tím našich špecialistov v súčinnosti so zákazníkom nasadí riešenie s maximálnym dôrazom na zachovanie plynulosti prevádzky.

Podpora a prevádzka

- po nasadení služby sa začína ostrá prevádzka a tá vám prinesie:

  • Vyššiu prehľadnosť nákladov na prevádzku vďaka zastrešeniu jedným dodávateľom
  • Zmluvne garantovaný rozsah a kvalitu služieb
  • Flexibilitu – riešenie je ušité priamo
  • Úsporu a pridanú hodnotu

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť