Servisný dispečing

Ak s nami nemáte uzatvorenú Zmluvu o servise a údržbe prosim obráťte sa na jedného s našho servisných partnerov.

Servis tlačiarní a multifunkčných zariadení zabezpečujú nasledovní servisní partneri spoločnosti Xerox:

Servis kancelárskych zariadení pre vás zabezpečia v týchto servisných strediskách:

Bratislavský, Trnavský, Nitrianský, Trenčiansky kraj

A.S.E.P. spol. s r.o.
Radlinského 27, 851 01 Bratislava
tel.: 02/6353 7976, fax: 02/6353 7978; servis@asep.sk; www.asep.sk

PS Products spol. s.r.o.
Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava
tel: 02/6428 5126, 02/6428 5127; servis@phaser.sk, www.phaser.sk

Banskobystrický kraj

CPO s.r.o.
Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/472 7272; fax: 048/412 55 46; cpo@cpo.sk; www.cpo.sk

Žilinský kraj

Sunsoft plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/5831 100; fax: 043/5864 887; xerox@sunsoft.sk; www.sunsoft.sk/xerox/

XPS spol. s r.o.
M.R. Štefánika 14, 036 01 Martin
tel.: 043/4136 094; fax: 043/4270 398; servis@xpsmartin.sk; www.xpsmartin.sk


Prešovský, Košický kraj

DD21 s.r.o.
Švábska 107, 080 05 Prešov
tel.: +421 51 775 74 14; servis@dd21.sk; www.dd21.sk

Next Team spol. s r.o.
Budovateľská 48, 080 01 Prešov
tel.: 051/7710 043, 759 4671; info@nextteam.sk; www.nextteam.sk


V prípade ak máte Zmluvu o servise a údržbe FSMA a potrebujete nahlásiť servisný zasah použite prosím aplikáciu Chester, alebo:

E-mail: svk.service@xerox.com
Telefón: +421 2 4363 5594

V prípade objednávky spotrebného materiálu na Zmluvu o servise a údržbe FSMA prosím použite aplikáciu Chester alebo:

E-mail: svk.service@xerox.com

Ak potrebujete pomôcť či poradiť s aplikáciou Chester, prečítajte si Návod alebo nás kontaktujte e-mailom na:

E-mail: svk.chester@xerox.com

Kvôli čo najrýchlejšiemu vybaveniu vašej požiadavky, majte prosím pripravený typ a výrobné číslo zariadenia, ktorého sa požadovaný servis týka. Prípadne postačí objednávka spotrebného materiálu, pokiaľ zariadene podlieha servisnej zmluve.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť