Xerox Partner Print Services

Získajte kontrolu nad vašim prostredím tlače a kopírovania

Nástroje Xerox Partner Print Services môžu znížiť vaše náklady na tlač a kopírovanie až o 30 %* a súčasne rozšíriť možnosti vytvárania dokumentov vo vašej spoločnosti. Pomocpu osvedčených nástrojov vyvinutých spoločnosťou Xerox naši autorizovaní partneri zjednodušia a zefektívnia správu všetkých vašich tlačových zariadení.

Služby od partnerov certifikovaných společnosťou Xerox, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Xerox Partner Print Services poskytujú školenia a certifikovaní odborníci, ktorí vám pomôžu maximalizovať návratnosť vašej investície do tvorby dokumentov.

  • Vysoko školení odborníci z oblasti správy tlačového prostredia maximalizujú vaše cenové úspory a priebežne optimalizujú váš park tlačových zariadení tak, aby jeho produktivita bola čo nejvyššia.
  • Rýchla údržba a opravy. Vďaka proaktívnym nástrojom pre sledovanie
  • Zariadení môžu naši odborníci predpovedať a riešiť potenciálne problémy ešte predtým, ako k nim dôjde.
  • Správny spotrebný materiál v správny čas. Naše automatizované objednávacie systémy zaručujú, že vám nikdy nedôjde atrament alebo toner.

Zlepšite riadenie nákladov

Xerox Partner Print Services vám môže pomôcť zjednodušiť tlačové činnosti vašej spoločnosti a znmížiť náklady na tlač a kopírovanie.

  • Mesačné účtovanie uľahčuje riadenie nákladov napomáha pri plánovaní rozpočtu.
  • Podporuje reálne obchodné prostredie. Oproti väčšine riešení správy tlače od jedného doávateľa podporujeme zariadenia značky Xerox, ale i iných výrobcov.
  • Jediné kontaktné miesto pre úplnú správu tvorby dokumentov zvyšuje efektivitu a prehľadnosť nákladov.
  • Zvýšená produktivita zamestnancov vďaka dlhšej prevádzke bez odstávok a eliminácie časovo náročných činností, ako odpočítavanie stavu počítadiel a objednávanie spotrebného materiálu. Zamestnanci sa môžu sústrediť na svoju prácu a nie na ovládanie tlačiarne alebo kopírky.

Komplexná podpora všetkých vašich výstupních potrieb

Analýza. Odborní poradcovia uskutočnia analýzu a zhodnotenie vašej súčasnej infraštruktúry tlačových služieb a určia príležitosti k zlepšeniu výkonu, zjednodušeniu činností a zníženiu nákladov.

Návrh. V spolupráci s vašimi pracovníkmi oddelenia IT vyvinie náš tím krátkodobé a dlhodobé plány k zlepšeniu správy tlačových služieb a rozšíreniu možností vašej společnosti.

Implementácie. Náš tím nainštaluje software, prekonfiguruje hardware a nasadí osvedčené postupy a školenia podľa potreby, čím zabezpečia maximálnu produktivitu a cenové úspory vašej spoločnosti.

Riadenie. Pomocou rovnakýchh nástrojov, ktoré společnosť Xerox vyvinula pre globálne společnosti, zautomatizuje náš tím správu tlače vrátane riešení problémov a opráv, sledovanie a objednávanie spotrebného materiálu, pravidelné údržby a sledovanie využitia zariadení.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť