Smart eSolution

SMart eSolution - moderná doplnková služba s pridanou hodnotou k zmluvnému servisnému zabezpečeniu, ktorá vám zjednoduší správu a administráciu sieťových zariadení značky Xerox.

Automatický odpočet počítadiel - administrátorom zariadení úplne odpadne čas, ktorý venovali zberu a zasielaniu stavu počítadiel.

  • Jednoduchý – už žiadne obchádzanie zariadení, opisovanie počítadiel a ich zasielanie do Xeroxu.
  • Presný – zariadenie automaticky v správny čas zašle počítadlá k fakturácii. Už žiadne chybné faktúry a dobropisy vzniknuté na základe chybných odpočtov počítadiel.
  • Kontrolovateľný – všetky dáta sú kontrolovateľné cez transakčnú históriu.
  • Bezpečný - systém používa štandardne zabezpečené protokoly a nie sú potrebné zvláštne nastavenia sieťovej infraštruktúry zákazníka.

Automatické zásobovanie spotrebným materiálom - poskytuje optimálne zásobovanie spotrebným materiálom na základe sledovania stavu spotrebných materiálov v zariadení. Zabezpečuje maximálnu dostupnosť zariadení a primeranú zásobu spotrebných materiálov.

  • Proaktívny – udržujeme zásobu spotrebných materiálov zariadení.
  • Presný – množstvo a početnosť dodávok spotrebných materiálov zodpovedá reálnym objemom tlače daného zariadenia.

Proaktívny servis a monitoring – proaktívne vyhodnocujeme príchodzie chybové hlásenia a v spolupráci so zákazníkom uskutočňujeme kroky k vzdialenému odstráneniu poruchy. Úspešnosť týchto vzdialených servisných zásahov okolo 30 % zvyšuje svoju krátku dobou odstránania poruchy nemalou mierou dostupnosť a využiteľnosť zariadení.

  • Rýchly – o poruche vieme v rovnakej dobe alebo i skôr ako obsluha zariadení.
  • Proaktívny – na chybové hlásenia reagujeme proaktivna bez toho, aby zákazník problém telefonicky či e-mailom nahlásil.
  • Profesionálny – zákazník je kontaktovaný preškolenými pracovníkmi, ktorí majú k dispozícii pravidelne aktualizovanú znalostnú databázu s tipmi a skúsenosťami so vzdialeným odstraňovaním porúch odskúšanými v mnohých krajinách po celom svete.

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť