Tlačiarne a multifunkcie formátu A4

Viac ako záruka!

Štvorročné servisné zabezpečenie

Štvorročné servisné zabezpečenie zahŕňa kompletnú statostlivosť zo strany spoločnosti Xeroxu o vami zakúpené zariadenie. Jedná sa o službu, vďaka ktorej k svojmu tlačovému zariadeniu získate výhody, ktoré sú nad rámec štandardnej záruky, vrátane garantovaných nákladov na tlač v rámci zmluvných podmienok.
4ročné servisné zabezpečenie

Záruku si tak môžete predĺžiť a prehĺbiť až na obdobie 4 rokov. Výhodami služby sú:

  • kompletné servisné zabezpečenie nad rámec bežnej záruky,
  • dojazd servisného technika najneskôr do budúceho pracovného dňa odo dňa nahlásenia servisnej udalosti,
  • aktualizácia softwaru zariadenia,
  • v prípade závažnejšej poruchy zariadenia možnosť zapožičania si náhradného,
  • náhradné diely a práca servisného technika v bežnej pracovnej dobe,
  • dodávky spotrebného materiálu,
  • záruka originálneho spotrebného materiálu,
  • garantovaná bezkonkurenčná cena čiernobielej a farebnej tlače – platíte za počet strán, nie za kusy tonerov,
  • pomoc na servisnej linke Xerox,
  • dĺžka kontraktu na 4 roky, s možnosťou ročného predĺženia.

Súhrnný prehľad


Štandardná záruka (fyzické osoby) 2 roky
Dĺžka servisného zabezpečenia 4 roky + možnosť predĺženia o ďalší rok
Dojazd servisného technika Druhý pracovný deň
Doručenie spotrebného materiálu Druhý pracovný deň (2 balenia)
Aktualizácia softwaru zariadenia Áno
Zapožičanie náhradného zariadenia Do 5 dní
Štandardná pracovná doba servisného technika 8:00 - 16:30
Neštandardná pracovná doba servisného technika Podľa dohody
Dostupnosť servisnej linky 7:30 - 17:00 hod
Fakturácia Podľa tarify
Inštalácia Nie, možnosť objednania v Xeroxe
Servis vykonáva Xerox Limited o.z. v spolupráci so servisnými partnermi
Možnosť vypovedania Áno, 3 mesačná výpovedná lehota

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť