Úvodná strana > Riešenia podľa odvetví > Živnostníci a domácnosti

Živnostníci a domácnosti


Živnostník je osoba, ktorá vykonáva či vlastní živnosť. Podľa Živnostenského zákona je to len fyzická osoba prevádzkujúca živnosť. Živnosťou alebo živnostenským podnikaním rozumieme sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Domácnosť je samostatne hospodáriaca jednotka občanov, ktorí spolu trvalo žijú a uhrádzajú náklady na svoje potreby = hospodária na spoločný účet.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť