Úvodná strana > Riešenia podľa odvetví

Riešenia podľa odvetví a aplikácie

Riešenia podľa odvetví a aplikácie

Odvetvie financií


Odvetvie zamerané na poskytovanie finančných, kapitálových a poisťovacích služieb, ktoré umožňujú pohyb peňazí a kapitálu medzi jednotlivými ekonomickými subjektami či poisteniami rizík pre firmy a jednotlivcov. Viac informácií

Telekomunikácie a energetika


Telekomunikácie predstavujú odvetvie zamerané na poskytovanie hlasových a dátových služieb, ktoré podporujú všeobecnú komunikáciu a získavanie informácií pre firmy a jednotlivcov. Energetika sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie. Zároveň... Viac informácií

Štátna správa, vzdelávanie a zdravotníctvo


Verejná správa je poskytovanie správnych činností súvisiacich s poskytovaním verejných služieb a so správou na ústrednej a miestnej úrovni. Zahŕňa štátnu správu, samosprávu, štátne podniky alebo podniky so štátnou účasťou. Viac informácií

Výroba a obchod


Výrobným odvetvím rozumieme súhrn produktov, ktoré vyrábajú rovnaké produkty alebo poskytujú vecné služby. Patrí sem stavebný priemysel, lesné a vodné hospodárstvo, nákladná doprava, obchod, časť spojov a poľnohospodárstvo. Viac informácií

Grafika a komerčná tlač


Spoločnosti poskytujúce služby komerčnej tlače realizujú tlačové a tlačiarenské projekty, ktoré vyžadujú nezvyčajné veľkosti, veľký počet kusov, alebo jednoducho profesionálneší vzhľad. Jedná sa napríklad o tlač brožúr, newsletterov, letákov, vizitiek ale aj... Viac informácií

Živnostníci a domácnosti


Živnostník je osoba, ktorá vykonáva či vlastní živnosť. Podľa Živnostenského zákona je to len fyzická osoba prevádzkujúca živnosť. Živnosťou alebo živnostenským podnikaním rozumieme sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú... Viac informácií


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť