Xerox Leasing

Spoločnosť XEROX LIMITED, o.z. ponúka prostredníctvom svojich autorizovaných obchodných partnerov v SR exkluzívnu formu financovania – Xerox Leasing.


S Xeroxom si „zlíznete“ oveľa viac!

Zmyslom leasingu Xerox je komplexné zaistenie všetkých služieb potrebných na prevádzku tlačových a multifunkčných zariadení. Xerox prenájom možno prirovnať k operatívnemu leasingu. Súčasťou prenájmu je servisné zaistenie predmetu prenájmu v rozsahu dohodnutom so zákazníkom na začiatku zmluvy. Nájomná zmluva sa uzatvára na 3, 4 alebo 5 rokov, podľa potrieb zákazníka. Po ukončení doby prenájmu má zákazník možnosť zariadenie za zvýhodnených podmienok odkúpiť alebo zariadenie vrátiť spoločnosti Xerox.

Čo leasing Xerox ponúka...

 • Leasing priamo od výrobcu
 • Možnosť financovania zariadenia už od 1 000 EUR bez DPH (túto minimálnu hodnotu možno dosiahnuť aj kombináciou strojov s nižšou nadobúdacou hodnotou)
 • Bez akontácie
 • Bez poplatkov za spracovanie
 • Rýchle a jednoduché uzatvorenie zmluvy s minimom podkladov
 • Servisné zaistenie je súčasťou nájomnej zmluvy
 • Fixné splátky po celú dobu trvania zmluvy
 • Možné rovnomerné plánovanie nákladov
 • Po uplynutí riadnej doby nájmu a zaplatení všetkých splátok možnosť odkúpenia zariadenia (obvykle vo výške jednej mesačnej splátky)
 • Platba nájomného a ostatných služieb je súčasťou jediného daňového dokladu
 • Poplatok za servisné služby možno flexibilne meniť podľa Vašich potrieb v priebehu trvania zmluvy
 • Pevné úrokové sadzby
 • Flexibilný prístup k finančnej situácii zákazníka - nastavenie štruktúry platieb podľa individuálnych požiadaviek

Stiahnite si brožúru o leasingu

Potrebujete viac informácií, alebo máte záujem uzatvoriť zmluvu na nákup zariadenia?

Spýtajte sa odborníka na leasing spoločnosti Xerox veronika.ulehlova@xerox.com alebo kontaktujte autorizovaného partnera spoločnosti Xerox.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť