Servis a reklamácie

1. V prípade nefunkčnosti kompatibilného toneru alebo atramentu Xerox, prosím využite jednu z nasledujúcich možností:

  • Píšte na email: servisxerox@servisxerox.com - doplňte meno, kontakt, adresu, typ tlačiarne, sériové číslo toneru, OEM kód, popis poruchy, umiestnenie tlačiarne a adresu pre odoslanie nového toneru, naši distribútori ďalej pripíšu RMA číslo ku každej reklamácii zvlášť
  • Volajte Xerox - hotline: tel.č.: +420 721 390 911
  • Vyplňte priložený reklamačný protokol a zašlite spolu s reklamovaným tonerom na adresu:

Alt X Distribution, s. r. o.
Lednická 17
198 00 Praha 9 - Kyje

POZOR! Rozšírené podmienky, pre prijatie reklamácie kompatibilného toneru alebo atramentu Xerox:

  • Pri reklamácii nekvalitnej alebo chybnej tlače, je nutné predložiť spoločne s reklamovanou kazetou aj vzorku tlače, na ktorom je reklamovaná vada viditeľná. Bez tohoto výtlačku nie je možné reklamáciu prijať.
  • Mechanicky poškodené tlačové kazety, na ktoré nebude uplatnená reklamácia najneskôr do 2 pracovných dní od ich nákupu, sa nebude brať ohľad. V záujme každého užívateľa odporúčame kontrolu balenia už pri nákupe a preberaní tovaru, napr. od dopravnej spoločnosti. V prípade akéhokoľvek poškodenia transportného obalu, odporúčame túto skutočnosť zaznamenať do protokolu už pri preberaní tovaru, prípadne tovar odmietnuť z dôvodu jeho zreteľného poškodenia.
  • Reklamáciám, pri ktorých zákazník nie je schopný preukázať nákup tovaru (paragón, faktúra, potvrdenka, dodací list, pokladničný doklad), nemôžeme kladne vyhovieť.

2. V prípade, že Xerox kompatibilný toner alebo atrament poškodí zákazníkovi tlačiareň, prosím volajte Xerox - hotline:

Upozornenie:
Servis tlačiarne hradíme len v prípade, že servis tlačiarne bude objednaný naším servisným strediskom – SERVIS XEROX.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť