Úvodná strana > Produkty a služby > Software > FreeFlow Web Services

FreeFlow Web Services

Tento softvér je určený pre zadávánie tlačových úloh pomocou internetu (intranetu, počítačovej siete a pod.) Jeho hlavnou výhodou je prístup k systému pomocou bežného internetového prrehliadača (Intenet Explorer, Safari, Mozilla Firefox) bez závislosti na platforme operačného systému (je možné použiť MacOS X i PC).

Do systému Web services sa pristupuje za použitia uživateľského mena a hesla, ktoré je možné (z dôvodu bezpečnosti) nechať obmieňať po vopred stanovenej dobe (napr. 3 mesiace). Tieto údaje sú jedinečné pre každého klienta. Na  základe nich vie systém vyhodnocovať prístup, dopĺňať údaje do voprred stanovaných dokumentov (napr. vizitky) viesť štatistiky objednávania a ďalšie funkcie spojené s identifikáciou koncového uživateľa.

Web services (WS) uchovávajú archív vopred pripravených dokumentov, ktoré si koncový klient jednoducho objedná. Okrem tejto možnosti WS ponúlakú možnosť nahrať dáta klienta priamo do systému v podobe MiS Office, alebo priamo formátu PDF. V každom prípade dochádza k prevodu všetkých dát do formátu PDF. Tento formát je mezinárodne uznávaný ako štandard pre tlačové médiá. Po prevode je k dispozícii náhľad prevedeného dokumentu spolu s hlásením o možných chybách a ich prípadnom odstranení. Ako už bolo zmienené, systém WS uchováva archiv dokumentov určených k objednaniu. V tejto súvislosti je možné hovoriť o jednostránkových alebo viacstránkových dokumentoch, prípadne hotových produktoch ako sú knihy, zviazané manuály apod. Pri častej obmene zdrojových dát je možné týmto spôsobom zabezpečiť, že sa bude objednávať iba jedna platná verzia a to tá, ktorá je prístupná pri objednaní. Všetky ostatné budú pre koncových klientov neprístupné. Tiež je možné vytvoriť viac takých archívov, které budú platné len pre konkrétne oddelenie, či odbor a ostatné k nim nebudú mať prístup. Samozrejme sa dá vytvoriť i jedno spoločné úložisko, kam majú prístup všetci. Na tomto základe je možné stanoviť mnoho ďalších podmienok týkajúcích sa prístupu k dokumentom, šatistikám, možnostiam objednávania, personalizácii, zverejňovaniu nových dokumentov atď.


Ako systém funguje? Po prihlásení sa klient rozhodne či chce objednávať už pripravené dokumenty, alebo do systému nahrať vlastné dáta určené k tlači. Pokiaľ chce využívať knižnice dokumentov, potom jednoducho vyhľadá relevantné dáta (i viac naraz) a zvolí miesto, prípadne čas doručenia. Miesto doručenia je možnéurčovať z adresára, platného pre každého klienta samostatne, prípadne pre skupinu klientov. Na strane reprografie dôjde k odoslaniu dát priamo na tlačové zariadenie. (Pri vopred pripravených dokumentoch je možné hovoriť naozaj o odoslaní bez zásahu obsluhy = rýchlosť spracovania objednávky). Protože dáta boli už pripravené a odladené v tlačovom procese, nie je na strane klienta nutná znalosť dokončovania. (tzn či majú byť dokumenty zošité, ako, kde, aký materiál sa má použiť a pod. Ak si to ale klient praje zmeniť, systém mu to umožní). Pri nahrávaní dát, sú tieto najprv prevedené do PDF formátu, potom má možnosť klient vidieť prevedené súbory, špecifikovať jednoduchým spôsobom výsledný produkt a objednať. Web services umožňujú tiež rovnako jednoduchým spôsobom ako bol popísaný v predchádzajúcom prípade i „personifikovať“ výsledné dokumenty. Obsluha sa odlišuje iba tým, že po výbere dokumentu klient nahrá databázu, prípadne vloží hodnoty ručne.

Systém pracuje nepretržite. Ako už bolo spomenuté, do systému sa pristupuje cez internetové prehliadače. Takže pokiaľ budú Web Services prístupné z internetu, je možné z kteréhokoľvek miesta na Zemi zadať objednávku tlačoviny – zo zahraničia, z pohodlia domova, alebo z kancelárie. Z tohto dôvodu je možné WS prevádzkovať v niekoľkých jazykoch súčasne. Klient môže pred prihlásením vybrať jazyk, v ktorom s ním systém bude komunikovať. Podporované sú napr.angličtina, francúzština, taliančina, nemčina, čeština, poľština, španielčina, čínština atď. Pri dokumentoch uložených v archíve uložených v archivu je možné nastaviť konkrétny typ materiálu a spôsob väzbya tým eliminovať chyby na strane operátora tlače, alebo nepozornosť klienta.

Samostatným rozšiřujúcim modulom je Site Customization, pomocou ktorého je možné do systému WS vkladať napríklad prístupové stránky vytvorené pro konkrétneho zákazníka. Celé prostredie WS je potom možné nastaviť vzhľadovo tak, aby boli dodržané napr. korporátne farby, prostredie a pod. Pomocou tohto modulu je tiež možné vytvárať stránky prístupné z „voľného internetu“, na ktorých budú vystavené iba určité produkty (napr. vopred navrhnuté vizitky) a pre prípadného záujemcu bude počítaná cena. Potom je možné prípadného kupujúceho nechať vyplniťregistračný formulár, zaplatiť pomocou platobnej karty a vyhotoviť objednávku. Podobných stránok je možné vytvoriť ľubovoľný počet, každú zameranú na jeden konkrétny produkt.

Pomocou WS je tiež možné nechať generovať priamo HTML kód webových stránok, ktorý se ako jeden súbor iba vloží do súčasných webových stránok. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť využitie systému Web Services na stránkach iných dodávateľov, prípadne vytvoriť úplne nový internetový portál, nezávislý na systéme WS, ktorý sa do WS prihlasuje iba pri vytvorení objednávky. Vďaka tejto funkcii WS dokážu generovať hromadné emailové správy s ponukovým katalógom.

FreeFlow Web Services 7.0 je univerzálny systém, pripravený pre vytvorenie webového obchodu s tlačovinami. Jeho variabilita je veľká a záleží iba na požiadavkách konkrétneho zákazníka ako bude systém nakonfigurovaný. Systém je možné kedykoľvek rozširovať tak, ako rastie vaše podnikanie, prípadne ako sa zvyšuje dopyt od vašich zákazníkov.

Informačná brožúra (pdf, 3.3 MB)

Odkaz na stránky výrobcu


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť