Úvodná strana > O nás > Životné prostredie

Životné prostredie

 Zelené produkty a služby Xerox

Ako popredný poskytovateľ digitálnych systémov, papierov a tonerov, spoločnosť Xerox zohráva významnú rolu v ovplyvňovaní životného prostredia. Náš záväzok pre zlepšenie životného prostredia sa rozširuje aj na našich partnerov, dodávateľov a zákazníkov.

Našou výzvou bolo vytvoriť nové „zelenšie“ produkty a služby, ako aj zlepšiť „zelenosť“ súčasných produktov a služieb. Snažíme sa začleniť praktiky, ktoré chránia životné prostredie naprieč celým hodnotovým reťazcom našej spoločnosti.

Nové zobrazovacie médiá

Jedným z prístupov k riešeniu dopadu papierových dokumentov na životné prostredie môžu byť alternatívne zobrazovacie médiá, ktoré zachovávajú žiadúce atribúty papiera (prenosnosť, tenkosť, nízke náklady) a navyše získajú výhody digitálnych systémov ako sú opätovné použitie a skladovanie. Vedci spoločnosti Xerox pracujú na nových konceptoch použitia recyklovaného papiera a organických elektronických materiálov, ktoré by umožnili nízkonákladové ohybné displeje.

Znovupoužiteľný papier

Experimentálny Xerox papier sa sám vymaže: Výsledky výskumu o dočasných dokumentoch na znovupoužiteľnom papieri

Vedci z korporácie Xerox vynašli spôsob, ako tlačiť tak, že zobrazenie vydrží na papieri iba deň, a tým pádom môže byť papier použitý znova a znova. Technológia, ktorá je stále vo vývojovej fáze, stiera hranice medzi papierovými dokumentami a digitálnymi displejmi a môže nakoniec viesť k podstatnému zníženiu spotreby papiera.

Pokusná technológia tlače je výsledkom spolupráce medzi Výskumným centrom Xerox v Kanade (XRCC) a Výskumným centrom v Palo Alto (PARC) a môže jedného dňa zachrániť tlačené strany určené na krátkodobé použitie pred ich likvidáciou. Xerox predpokladá, že každé dve z piatich vytlačených strán v kancelárii sú na takzvané „denné“ použitie (napríklad e-maily, webstránky a referenčné materiály).

„Aj keď sme zvyknutí zdieľať informácie prostredníctvom počítača, stále existuje silná závislosť na tlačenej strane pre potreby čítania a absorbovania obsahu. Samozrejme, všetci by sme radi spotrebovali menej papiera, ale z rozhovorov so zákazníkmi vieme, že stále veľa ľudí uprednostňuje prácu s informáciami na papieri. Samovymazateľné dokumenty na krátkodobé použitie ponúkajú to najlepšie z obidvoch svetov,“ hovorí Paul Smith, manažér laboratória návrhov a syntéz nových materiálov v XRCC.

Xerox dal zaregistrovať patent v rámci technológie, nazvaný „vymazateľný papier“. V súčasnosti je časťou laboratórneho projektu, ktorý sa zameriava na koncepty budúcich dynamických dokumentov.

Na vývoj vymazateľného papiera, potrebujú výskumníci identifikovať spôsob tvorby dočasných obrazov. Aha okamžik prišiel pri vývoji zlúčenín, ktoré menia farbu, keď absorbujú určité vlnové dĺžky svetla a následne pomaly vymiznú. V súčasnej verzii je papier samovymazateľný v rámci 16 až 24 hodín a môže byť použitý niekoľko krát.

Zatiaľ čo vedci v XRCC pracujú na chemickej časti technológie, ich doplnok v PARC (rodisko laserovej tlačiarne) zisťuje spôsoby ako skonštruovať zariadenie, ktoré dokáže písať na špeciálny papier. Výskumníci v PARC vyvinuli prototyp „tlačiarne“, ktorá vytvára obraz na papieri pomocou svetelného zdroja, ktorý zabezpečuje špecifickú svetelnú vlnovú dĺžku ako zdroj písania. Zapísané obrazce miznú prirodzene s časom alebo môžu byť okamžite vymazané pri vystavení teplu.

Aj keď potenciálni užívatelia už prejavujú záujem o prechodné dokumenty, na technológii bude treba ešte veľa pracovať, aby mohla byť skomercionalizovaná. „Výskumná fáza tohto projektu potrvá ešte nejaký čas,“ hovorí Eric Shrader, area manažér priemyselných atramentových systémov v PARC. „Naše pokusy potvrdili, že je to možné, a to je prvý krok, i keď nie jediný, na vybudovanie systému, ktorý je komerčne životaschopný.“

Dočasné dokumenty sú súčasťou prebiehajúcich investícii spoločnosti Xerox do udržateľných inovácii alebo „zelených produktov“, ktoré poskytujú merateľné výhody pre životné prostredie, ako napríklad technológia tlače tuhého atramentu, ktorá generuje o 90 % menej odpadu ako porovnateľné laserové tlačiarne; energeticky účinnejšie tlačiarne, kopírovacie a multifunkčné zariadenia; či iné inovácie šetriace papier.

Zelené služby

So stúpajúcim povedomím o vplyve jednotlivca na životné prostredie zaujíma našich zákazníkov spôsob, akým by mohli zmerať a zlepšiť tento vplyv. Ako časť rozširovania našich služieb v súčasnosti vyvíjame službu na zlepšenie udržateľnosti životného prostredia. Spoločnosť Xerox napríklad poskytuje službu, ktorá optimalizuje nedostatočne využívaný majetok, energetickú neúčinnosť, výrobný a materiálový odpad a neúčinnú údržbu. Vytvorením kvantitatívneho modelu dôsledkov každého z procesov podniku, dokážeme odhadnúť dôsledok zmien v obchodných procesoch v mnohých oblastiach (energia, papier, odpad, doprava, atď.). Takisto vyvíjame osobné hodnotiace kalkulačky, ktoré umožnia jednotlivcom pozrieť sa na ich dôsledky voči životnému prostrediu.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť