Úvodná strana > O nás > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti Xerox o ochrane osobných údajov

Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre weby a aplikácie spoločnosti Xerox Corporation (ďalej len „spoločnosť Xerox“ alebo „my“), ktoré odkazujú na toto vyhlásenie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí aj pre marketingovú a reklamnú činnosť spoločnosti Xerox, ak naň odkazujú. Účelom tohto vyhlásenia je informovať vás o zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov.

Zhromažďované osobné údaje

Môžete sa rozhodnúť, či nám poskytnete svoje osobné údaje, aby sme s vami mohli komunikovať, spracúvať vaše objednávky, poskytovať vám služby alebo ponúknuť zamestnanie. Aké údaje zhromažďujeme, záleží od kontextu vašej interakcie so spoločnosťou Xerox, s vašimi voľbami vrátane nastavení ochrany osobných údajov a vybraných produktov a funkcií. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať:

Meno a kontaktné údaje. Vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo a iné podobné kontaktné údaje zhromažďujeme preto, aby sme s vami mohli komunikovať, spracúvať objednávky alebo poskytovať produkty alebo služby. Môžeme tiež zhromažďovať údaje ako meno vášho zamestnávateľa, ak nakupujete produkty alebo služby v mene svojej organizácie, a informácie spojené s vašimi predchádzajúcimi nákupmi a preferencie pri online nakupovaní. Niektoré formuláre od vás môžu vyžadovať vaše zákaznícke číslo alebo podrobnosti o produkte, napríklad sériové číslo.

Prihlasovacie údaje. Heslá, pomôcky k heslám a podobné bezpečnostné informácie používané na overovanie a prístup k účtu.

Demografické údaje. Údaje o vás, ako je krajina pobytu a preferovaný jazyk.

Údaje o platbe. Údaje potrebné na spracovanie platby, ak robíte nákup, ako je napríklad číslo vašej platobnej karty a jej bezpečnostný kód.

Údaje o polohe. Môžeme zhromažďovať údaje o vašej polohe, ktoré môžu byť presné alebo približné. Presné údaje o polohe môžu byť uložené v dátach globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) (napr. GPS), rovnako ako v údajoch o blízkych základňových staniciach a prístupových bodoch siete WiFi, ktoré zhromažďujeme, keď si aktivujete produkty alebo funkcie založené na polohe. Približné údaje o polohe zahŕňajú napríklad menej presné umiestnenie odvodené z polohy vášho zariadenia alebo údaje, ktoré označujú miesto, kde sa nachádzate, ako je mesto alebo poštové smerovacie číslo.

Údaje zo sociálnych sietí. Môžeme poskytovať funkcie sociálnych médií, ktoré vám umožnia zdieľať informácie prostredníctvom svojho účtu na sociálnych sieťach. Ak tieto funkcie používate, môžu byť informácie o vás zhromažďované alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí. Oboznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov a nastaveniami sociálnych sietí, ktoré používate, aby ste porozumeli ich praktikám.

Žiadosti o zamestnanie / životopisy. Informácie zo žiadostí o zamestnanie alebo životopisov, ktoré nám poskytnete, ak sa priamo alebo nepriamo uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Xerox. Beriete na vedomie, že vaša žiadosť môže obsahovať citlivé osobné údaje. Spoločnosť Xerox tieto informácie využíva na vyhodnotenie vašej žiadosti a na vykonanie činností súvisiacich so zamestnaním.

Spätná väzba a recenzie produktov. Informácie, ktoré nám poskytnete, a obsah správ, ktoré nám zašlete, napríklad spätná väzba a vami napísané recenzie produktov, príspevky na blogy alebo otázky a informácie, ktoré poskytnete zákazníckej podpore. Keď nás kontaktujete prostredníctvom nášho webu, formulára spoločnosti Xerox alebo helpdesku, ako je napríklad zákaznícka podpora, môžu byť telefónne hovory alebo konverzácie z chatu s našimi zástupcami sledované a zaznamenávané. Vaša spätná väzba, príspevky a recenzie budú použité na hľadanie spôsobov, ako naše produkty a služby zlepšiť.

Prezeranie webu. Informácie o vašich návštevách na našom webe a spôsob, akým si prezeráte náš web. Tieto informácie môžu zahŕňať údaje o vašom zariadení, vrátane adresy internetového protokolu (IP), typu prehliadača a miestnych a jazykových nastavení. Tie sú podrobnejšie opísané nižšie v časti nazvanej „Súbory cookie, webové signály a možnosti ochrany osobných údajov“. Tieto informácie zhromažďujeme na zistenie údajov, ako je napríklad počet návštevníkov jednotlivých častí nášho webu, a na prispôsobenie prostredia na našich stránkach a našich interakcií s vami vašim potrebám.

Produkty. Niektoré produkty spoločnosti Xerox zhromažďujú údaje, ako napríklad registrácia produktu, údaje z meradiel, zásoby spotrebných materiálov, konfigurácia a nastavenie zariadení, verzie softvéru a chybové kódy. Spoločnosť Xerox využíva tieto informácie na zlepšovanie produktov, fakturáciu, generovanie výkazov, dopĺňanie spotrebných materiálov a podporné služby. Zdroje tretích strán. Získavame aj údaje od tretích strán. Tieto zdroje tretích strán sa v priebehu času menia, považujeme ich však za dôveryhodné zdroje a môžu byť verejne dostupné alebo dostupné na komerčnej báze. Môžu zahŕňať:

 • sprostredkovateľov údajov, od ktorých nakupujeme demografické údaje z dôvodu doplnenia zhromažďovaných údajov;
 • sociálne siete, ak produktu spoločnosti Xerox povolíte prístup ku svojim údajom na jednej alebo viacerých sieťach;
 • menované subjekty v rámci vášho podniku alebo firmy (napríklad člen vášho IT oddelenia) v priebehu poskytovania služieb;
 • partnerov, s ktorými ponúkame značkové služby alebo sa zaoberáme spoločnými marketingovými aktivitami; ak si kúpite služby alebo produkty spoločnosti Xerox od partnerov spoločnosti Xerox, môžeme od nich získať určité informácie o vašom nákupe;
 • agentúry na prevenciu podvodov alebo subjekt poskytujúci informácie o úverovej spoľahlivosti v súvislosti s poskytovaním úverov a
 • verejne dostupné zdroje, ako sú verejne dostupné vládne databázy alebo iné údaje vo verejnom vlastníctve.

Ako používame osobné údaje

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame s vaším súhlasom, ako to vyžaduje zákon alebo ako je to nevyhnutné na naplnenie legitímnych záujmov spoločnosti Xerox, na účely, ktoré zahŕňajú: (i) poskytovanie produktov a služieb, (ii) riadenie, správu a prevádzkovanie nášho podnikania, (iii) plnenie našich zmluvných a právnych záväzkov, (iv) priamy marketing, (v) prevenciu podvodov a (vi) ochranu zabezpečenia našich systémov a bezpečnosti našich zákazníkov.

Osobné údaje, ktoré sú odoslané v rámci obchodnej činnosti, môžu byť zlúčené s dostupnými adresármi podnikových databáz. Spoločnosť Xerox používa osobné údaje:

 • na poskytovanie odpovedí na vaše otázky a na komunikáciu s vami,
 • na poskytovanie zákazníckej podpory,
 • na zdieľanie správ, aktualizácií alebo užitočných rád o produktoch a službách spoločnosti Xerox,
 • na umožnenie online nakupovania,
 • na informovanie o špeciálnych akciách a ďalšej reklame,
 • na umožnenie registrácie online služieb,
 • na vytvorenie partnerstva s distribútormi,
 • na prijímanie a vyhodnocovanie žiadostí o zamestnanie,
 • na prispôsobenie, analýzu a zlepšovanie našich produktov, služieb, technológií, komunikácie a vzťahov s vami,
 • na poskytovanie požadovaných produktov a služieb,
 • na upozorňovanie vás na administratívne záležitosti, ktoré sa týkajú vašich produktov alebo služieb od spoločnosti Xerox a
 • aby v prípade fúzie alebo akvizície spoločnosti Xerox či podstatnej časti jej majetku boli osobné údaje prípadne odovzdané zachovanej alebo nadobúdajúcej strane alebo na ňu prevedené.

Ako zdieľame osobné údaje

Vaše osobné údaje zdieľame podľa potreby na účely dokončenia transakcie alebo poskytnutie produktu či služby, o ktoré ste žiadali, alebo ku ktorým ste udelili oprávnenie. Ak napríklad poskytnete údaje o platbe pri nákupe, budeme zdieľať vaše platobné údaje s bankami a ďalšími subjektmi, ktoré platobné transakcie spracúvajú alebo zabezpečujú iné finančné služby, a na účely prevencie podvodov a zníženie rizika pri pôžičke.

Osobné údaje zdieľame medzi pridruženými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Xerox, aby sme mohli efektívne riadiť naše podnikanie. Osobné údaje tiež zdieľame s dodávateľmi alebo sprostredkovateľmi, ktorí pracujú v našom mene na účely opísané v tomto vyhlásení alebo v našich zmluvách s vami. Napríklad spoločnosti, ktoré sme najali, aby poskytovali služby zákazníckej podpory alebo sa podieľali na údržbe a servise produktov prostredníctvom našich systémov a služieb, môžu potrebovať prístup k osobným údajom, aby mohli vykonávať svoju prácu. V takých prípadoch sú tieto spoločnosti zmluvne zaviazané dodržiavať naše požiadavky na ochranu osobných údajov a zabezpečenie a nemôžu používať od nás získané osobné údaje na žiadny iný účel. Osobné údaje môžeme takisto zverejňovať v rámci podnikových transakcií, ako je zlúčenie alebo predaj majetku.

A nakoniec, osobné údaje budeme odovzdávať alebo zverejňovať vtedy, ak sa budeme v dobrej viere domnievať, že je to nevyhnutné:

 • na dodržiavanie platných právnych predpisov alebo v reakcii na platné právne postupy, a to aj od policajných zložiek alebo iných vládnych úradov,
 • na ochranu našich zákazníkov, napríklad na prevenciu pokusov o podvod na používateľoch našich produktov alebo na zabránenie stratám na životoch alebo vážnym úrazom alebo
 • na prevádzkovanie a udržiavanie bezpečnosti našich produktov, vrátane prevencie alebo zastavenia útoku na naše počítačové systémy alebo siete.

Kde osobné údaje spracúvame a ukladáme

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Xerox môžu byť presunuté, uložené a spracúvané vo vašej krajine, v Spojených štátoch amerických alebo v ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej spoločnosť Xerox alebo jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, subdodávatelia, sprostredkovatelia alebo partneri sídlia. Naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, subdodávatelia, sprostredkovatelia a partneri sú na základe zmluvy povinní chrániť všetky osobné údaje, ktoré od nás získajú, a majú zakázané tieto osobné údaje používať na akýkoľvek iný účel ako na poskytovanie služieb podľa pokynov spoločnosti Xerox. V súlade s platnými právnymi predpismi takisto podnikáme kroky na zabezpečenie primeranej ochrany všetkých prenosov vašich osobných údajov.

Pokyny týkajúce sa ochrany osobných údajov sú každoročne zamestnancom spoločnosti Xerox pripomínané v rámci nášho povinného školiaceho programu. Podnikáme kroky, aby sme zabezpečili, že údaje, ktoré na základe tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov zhromažďujeme, sú spracúvané podľa ustanovení tohto vyhlásenia a podľa požiadaviek platných právnych predpisov, nech už sa údaje nachádzajú kdekoľvek. Niekedy prenášame osobné údaje z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska do iných krajín. V tom prípade používame rôzne právne mechanizmy, vrátane zmlúv, aby sme zabezpečili, že v súvislosti s vašimi osobnými údajmi budú dodržiavané všetky požadované práva a budú chránené.

Doba uchovávania

Spoločnosť Xerox uchováva osobné údaje tak dlho, pokiaľ je to nevyhnutné na poskytovanie produktov a plnenie požadovaných služieb a transakcií, alebo na iné zásadné účely, ako je dodržiavanie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a presadzovanie platnosti našich zmlúv. Skutočná doba uchovávania údajov sa môže líšiť. Kritériá používané na určenie doby uchovávania údajov zahŕňajú: (i) ako dlho potrebujeme osobné údaje na poskytovanie našich produktov alebo prevádzkovanie nášho podnikania, (ii) či sú osobné údaje citlivého typu a (iii) či sa na spoločnosť Xerox vzťahujú právne, zmluvné alebo podobné povinnosti údaje uchovávať.

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Pri údajoch, ktoré zhromažďujeme, máte na výber. Keď vás požiadame o poskytnutie osobných údajov, môžete odmietnuť. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť údaje, ktoré sú dôležité na poskytovanie produktu alebo funkcie, je možné, že tento produkt alebo funkciu nebudete môcť používať.

 • Ak spracúvanie osobných údajov podlieha vášmu súhlasu, máte právo svoj súhlas s budúcim spracúvaním kedykoľvek zrušiť.
 • V prípade potreby máte právo od nás požadovať (i) prístup k svojim osobným údajom a ich odovzdanie, (ii) prenesenie osobných údajov a (iii) úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov.
 • Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a môžete ho obmedziť.
 • Máte právo namietať voči priamemu marketingu.
 • Máte právo podať sťažnosť u regulátora alebo u orgánov na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Xerox môžete kontaktovať na e-mailovej adrese privacy@xerox.com, aby ste si overili presnosť svojich osobných údajov alebo aby ste požiadali o aktualizáciu či odstránenie vašich údajov. Do predmetu správy uveďte heslo „Access“ a podrobnosti svojej žiadosti uveďte v texte správy. Môžete nás tiež kontaktovať na čísle asistenčnej linky pre etické správanie spoločnosti Xerox +1-866-XRX-0001. Spoločnosť Xerox si vyhradzuje právo overiť vašu totožnosť a upraviť rozsah a počet vašich požiadaviek. V niektorých prípadoch môže byť vaša žiadosť odmietnutá na základe legitímnej výnimky alebo v prípadoch, kde vyhoveniu žiadosti bránia právne predpisy.

Osobné údaje detí

Žiadna z častí webu spoločnosti Xerox nie je určená deťom mladším ako 13 rokov (alebo v inom, vyššom veku stanovenom miestnymi zákonmi), nezhromažďuje vedome osobné údaje detí a deti nie sú cieľovou skupinou jej webu alebo produktov.

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť Xerox sa zaviazala chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov a udržiava prísnu kontrolu prístupu k nim. Na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, používame primerané a vhodné fyzické, technické a administratívne postupy. S informáciami zaslanými spoločnosti Xerox môžu pracovať len oprávnení zamestnanci spoločnosti Xerox a zamestnanci našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností, sprostredkovateľov a partnerov. Web spoločnosti Xerox uchováva osobné údaje v prostredí chránenom heslom na serveroch, ktoré spĺňajú zásady, štandardy a postupy zabezpečenia informácií spoločnosti Xerox. Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením používame rôzne technológie a postupy zabezpečenia. Napríklad uchovávame osobné údaje, ktoré ste poskytli, v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach. Pri prenose citlivých osobných údajov, ako je napríklad heslo, cez internet, tieto osobné údaje chránime pomocou šifrovania.

Aby ste mohli mať istotu, že na weboch spoločnosti Xerox môžete bezpečne nakupovať, informácie o platobnej karte odoslané online chráni spoločnosť Xerox pomocou technológií šifrovania alebo tokenizácie.

Ochrana osobných údajov u našich sprostredkovateľov a partnerov

Ak spoločnosti Xerox poskytnete osobné údaje, môže byť nutné ich odovzdať našim dcérskym spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam, sprostredkovateľom alebo partnerom, ktorí následne vybavujú objednávky alebo poskytujú služby. Spoločnosť Xerox požaduje, aby jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, sprostredkovatelia a partneri spracúvali osobné údaje s rovnakou starostlivosťou ako spoločnosť Xerox.

Súbory cookie, webové signály a možnosti ochrany osobných údajov

Čo je to súbor cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača alebo mobilného zariadenia ukladajú navštívené weby. Často sa využívajú na to, aby weby fungovali efektívne a aby poskytovali informácie majiteľom stránok. Súbory cookie sú užitočné, pretože webu umožňujú rozpoznať vaše zariadenie, umožňujú efektívnu navigáciu medzi stránkami, umožňujú zapamätať si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšiť vaše používateľské prostredie.

Ako spoločnosť Xerox používa súbory cookie?

Spoločnosť Xerox používa súbory cookie na rozpoznanie opakovaných návštev na našich weboch a zjednodušuje zariadeniu navigáciu na webe a online nákup. Súbory cookie ukladajú informácie o vašej krajine a jazyku spolu s prideleným náhodným ID relácie. V niektorých prípadoch súbory cookie ukladajú informácie o mene a adrese, takže tieto informácie nemusíte neustále znovu zadávať do ďalších formulárov.

Informácie zo súborov cookie, ktoré spoločnosť Xerox zhromažďuje, nám pomáhajú sledovať počet návštevníkov na našich weboch v priebehu času a zistiť, či ide o novú alebo opakovanú návštevu. Spoločnosť Xerox spolupracuje tiež s reklamnými partnermi tretích strán, ktorí súbory cookie používajú na poskytovanie reklamy spoločnosti Xerox na iných weboch a na meranie účinnosti našich reklamných kampaní. Na sledovanie využitia a aktivity na webe napríklad používame službu Google Analytics. Tu si môžete prečítať, ako služba Google Analytics používa vaše informácie.

Čo je webový signál?

Webový signál je elektronický odtlačok, ktorý možno použiť na rozpoznanie súboru cookie vo vašom počítači alebo inom zariadení, keď si prezeráte web alebo e-mail.

Ako spoločnosť Xerox používa webové signály?

Spoločnosť Xerox a reklamní partneri tretích strán môžu používať webové signály na našich weboch, v našich e-mailoch a v našich reklamách na iných weboch, aby dokázali merať efektivitu nášho webu a našej reklamy. Webové signály napríklad môžu počítať počet osôb, ktoré na náš web prešli z konkrétnej reklamy, alebo počet osôb, ktorí otvoria e-mailovú správu alebo na ňu reagujú.

Môžem zakázať používanie súborov cookie a webových signálov?

Áno, vo webovom prehliadači máte možnosť súbory cookie povoliť, zakázať alebo zmazať. Ďalšie informácie nájdete v ponuke „Pomocník“ vášho prehliadača. Ak používanie súborov cookie zakážete, nebudete môcť používať niektoré funkcie na webe spoločnosti Xerox, vrátane nákupného košíka a služieb online správy účtov. Niektoré webové signály môžete deaktivovať zakázaním súborov cookie.

Prepojenia na iné weby ako weby spoločnosti Xerox.

Iné weby, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom nášho webu, napríklad pomocou tlačidiel sociálnych médií alebo iných prepojení, o vás prostredníctvom použitia súborov cookie, webových signálov a ďalších funkcií môžu zhromažďovať určité informácie. Nemáme prístup k týmto súborom cookie alebo ostatným funkciám, ktoré weby tretích strán môžu používať, ani ich nemôžeme kontrolovať, a naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na postupy ochrany osobných údajov týchto webov tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie o postupoch pri ochrane osobných údajov na weboch tretích strán, oboznámte sa s ich vyhlásením o ochrane osobných údajov a ich nastaveniami.

Možnosti ochrany osobných údajov: Ako spoločnosť Xerox využíva záujmovo orientovanú reklamu?

Weby v spolupráci s online inzerentmi zhromažďujú informácie o návštevníkoch a na základe toho zobrazujú reklamu, ktorá je užitočnejšia a relevantnejšia. Tieto praktiky sa označujú ako záujmovo orientovaná reklama alebo behaviorálna online reklama. Spoločnosť Xerox a naši reklamní partneri tretích strán môžu používať súbory cookie a webové signály na poskytovanie záujmovo orientovanej reklamy, ktorá je relevantná a zameraná na našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Pri poskytovaní záujmovo orientovanej reklamy spoločnosť Xerox dodržiava ustanovenia samoregulačného programu pre behaviorálnu online reklamu.

Aké údaje web spoločnosti Xerox zhromažďuje pre záujmovo orientovanú reklamu?

Na základe vašich návštev na webe Xerox.com a iných weboch môže spoločnosť Xerox a naši reklamní partneri tretích strán používať súbory cookie alebo webové signály na zhromažďovanie informácií pre účely záujmovo orientovanej reklamy. Tieto súbory cookie zistia informácie o prezeraných stránkach, prepojeniach a reklamách, na ktoré kliknete, ďalšie akcie na týchto weboch a web, z ktorého ste na danú stránku prešli. Podobne môžu online inzerenti na základe vašich návštev na webe Xerox.com a iných weboch používať súbory cookie na poskytovanie reklamy od iných spoločností ako spoločnosť Xerox.

Môžem mať vplyv na zhromažďovanie údajov pre záujmovo orientovanú reklamu, ktoré o mne web spoločnosti Xerox zhromažďuje?

Áno, spoločnosť Xerox ponúka nástroj na odhlásenie zo zhromažďovania osobných údajov spoločnosťami, ktoré dodržiavajú ustanovenia samoregulačného programu pre behaviorálnu online reklamu.

Preferovaný spôsob komunikácie

Spoločnosť Xerox vám môže e-mailom posielať komerčné ponuky propagujúce naše produkty a služby. Na našom webe si takisto môžete nastaviť rôzne spôsoby komunikácie pre konkrétne produkty a služby. Ak od spoločnosti Xerox dostávate e-mailom komerčné ponuky a chcete odber týchto e-mailov zrušiť, môžete tak urobiť na adrese www.xerox.com/unsubscribe alebo prostredníctvom možnosti odhlásenia uvedenej v komunikácii. Žiadosť o zrušenie odberu môžete takisto zaslať na adresu:

Marketing Privacy Preferences Xerox Corporation
Marketing Manager
27063 SW Canyon Creek Road,
Building 63 MS 7063-630,
Wilsonville, OR 97070

Táto možnosť odhlásenia z odberu neplatí pre komunikáciu primárne na účely dokončenia objednávky, zmlúv, podpory, bezpečnostných upozornení o produkte, aktualizácie softvéru alebo iných administratívnych alebo transakčných upozornení, ktorých primárnym účelom nie je propagácia.

Kontaktovanie spoločnosti Xerox

Spoločnosť Xerox sa zaväzuje vyriešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov a nášho zhromažďovania či používania vašich osobných údajov. Otázky a pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a vašich práv podľa zákonov na ochranu osobných údajov môžete smerovať na oddelenie Xerox Business Ethics and Compliance Office alebo priamo na kontaktoch pre miestnu pobočku spoločnosti Xerox.

Ak chce poslať svoju otázku alebo pripomienku oddeleniu Xerox Business Ethics and Compliance Office, kontaktujte asistenčnú linku pre etické správanie spoločnosti Xerox. Ak chcete, môžete asistenčnú linku pre etické správanie spoločnosti Xerox kontaktovať dôverne a anonymne. Linka je k dispozícii online a na bezplatnom telefónnom čísle uvedenom nižšie.

 • Nahlásenie cez web: www.xeroxethicshelpline.com.
 • Bezplatné telefónne číslo pre USA a Kanadu: +1-866-XRX-0001.
 • Bezplatné priame telefónne linky pre krajiny okrem USA a Kanady nájdete na internetovej stránke www.xerox.com/ethics.

Môžete nás kontaktovať aj poštou na adrese:

Xerox Corporation
Xerox Business Ethics and Compliance Office
201 Merritt 7
Norwalk, CT 06851-1056
USA

Spoločnosť Xerox Limited je naším zástupcom pre Európsky hospodársky priestor a Švajčiarsko: Xerox Limited, Riverview, Oxford Road, Uxbridge, UB8 1HS, Spojené kráľovstvo Dcérske spoločnosti spoločnosti Xerox vo vašej krajine alebo pre vašu oblasť nájdete tu. Kontakty pre Českú republiku a Slovensko sú:

cze.gdpr@xerox.com
Václav Štverka, CISA, CISM
dpo@versasys.cz
tel.: +420 737243401

Ak máte otázky týkajúce sa produktov alebo služieb spoločnosti Xerox, zavolajte nám na bezplatnú linku +1-800-ASK-XEROX alebo +1-800-275-9376. Ak máte otázky týkajúce sa podpory, predaja, informácií o spoločnosti, štipendií, výskumu a inovácií alebo služieb, ďalšie kontaktné údaje nájdete na stránke www.xerox.com.

Aktualizácie tohto vyhlásenia

Spoločnosť Xerox si vyhradzuje právo kedykoľvek toto vyhlásenie zmeniť. Ak vykonáme akékoľvek zmeny, upravíme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov tak, aby tieto zmeny obsahovalo, a zmeníme dátum nadobudnutia účinnosti tohto vyhlásenia.

Dátum nadobudnutia účinnosti tohto vyhlásenia: 1. mája 2018.

Čo bolo upravené v tejto aktualizácii?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované tak, aby odrážalo zmeny týkajúce sa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť