Farba slovami

"Nepotrebujete byť expert na farby, aby ste spravili oblohu tmavšou modrou, alebo pridali trochu žltej do západu slnka."
Každý, kto pozná krabičku pasteliek vie opísať „ružovú“ farbu, ale koľko ľudí vie zabezpečiť „správne“ zobrazenie farby či už na dokumente alebo na obrazovke počítača?

Vedci v spoločnosti Xerox vytvorili technológiu pre nastavenie farieb v dokumente jednoduchým opísaním farby. Užívateľ môže napísať „vytvor oblohu tmavšou modrou“, alebo prikázať hlasom „vytvor pozadie ružové“ a softvér tak urobí. Vynález, ktorý sa nachádza stále vo výskumnej fáze, vytvára „jazyk farieb“ prekladaním opisov farieb ľuďmi do presných číselných kódov, ktoré používa počítač k tlači farebných dokumentov.

Woolfov objav znamená, že farebné úpravy môžu byť realizované na zariadeniach ako farebné kancelárske tlačiarne a komerčné tlačiarne bez potreby vykonávania výpočtov. Napríklad purpurovo červená farba v tlačiarni alebo na monitore je v skutočnosti vyjadrená ako súbor výpočtov, ktoré určujú špecifickú oblasť v trojrozmernom priestore, ktorý predstavuje rozsah všetkých farieb, ktoré dané zariadenie dokáže zobraziť alebo vytlačiť. Aby bola farba menej oranžová, experti na farby premenia danú oblasť na novú oblasť v rámci dostupného rozsahu. Woolfe zameral svoj výskum na bežné ľudské opisy farieb. Našiel bežne používané slová na odlíšenie rôznych odtieňov a teda farby môžu byť zmapované do technického jazyka farieb vytvoreného inžiniermi a použité v zariadeniach ako sú farebné tlačiarne či komerčné tlačiarne.

„Inovačná časť je práve mapovanie jazyka,“ uvádza Woolfe. „V spoločnosti Xerox sme zistili, že keď dokážeme zapojiť ľudský rozmer do toho výpočtového, dostaneme veľa užitočných výstupov“.

„V podstate je to celé o užitočnosti,“ uvádza Woolfe. „Farba je dnes taká rozšírená, že by nemal byť užívateľ expertom, aby s ňou mohol zaobchádzať“.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť