WorkCentre 76xx

WorkCentre 76xx

Stroje WorkCentre radu 76xx sú vysoko výkonné multifunkčné digitálne farebné zariadenia formátu A3 (SRA3). Zariadenia pracujú na báze jednoprechodovej laserovej xerografie s prenosovým pásom IBT a polymérnymi tonermi EA-HG. Táto technológia sa vyznačuje vysokou produktivitou, spoľahlivosťou, stabilitou a kvalitou výstupu.

Technológia Farebná jednoprechodová laserová xerografia, CMYK
Formát Maximálne SRA3 (320 x 450 mm), maximálna šírka média 339 mm
Rýchlosť tlače 55 (7655) ,65 (7665) alebo 75 (7675) str./min. čiernobielo
40 (7655) alebo 50 (7665 a 7675) str./min. farebne
Max. mes. pracovný cyklus Až 300 000 strán mesačne (7665), až 200 000 strán mesačne (7655)
KOPÍROVANIE
Rozlíšenie Snímanie 600 x 600 dpi, tlač 2 400 x 2 400 dpi
Doba zahrievania Max. 30 sekúnd zo „sleep“ módu
Prvý výtlačok Menej než 5,5 sekundy čiernobielo, 8,9 sekundy farebne (obidve rýchlostné verzie)
Zväčšenie/zmenšenie 25 – 400 %
Viacnásobné kópie Až 9 999
Automatický podávač originálov Štandardne DADF (obojstranný automatický podávač), s kapacitou 250 listov, maximálna gramáž 200 g/m2
Systém pre kontrolu prístupu Štandardne interný auditron pre tlač a kopírovanie, voliteľne zariadenie pre pripojenie k externým systémom (FDI), sieťová autentizácia, podpora Xerox Standard Accounting (XSA)
TLAČ
Rozlíšenie 2 400 dpi, 8 bit
Maximálna potlačiteľná plocha 317 x 450 mm (garantované)
Maximálny rozmer média 339 x 480 mm
Procesor 1,8 GHz AMD Athlon, tlačový radič Endeavor 4.2
Jazyk pre popis stránky (PDL) PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, TIFF, HP-GL2, PDF 1.5
Pripojenie Ethernet 10/100 Base – TX štandardne
Obojstranná tlač Automatický duplex štandardne, do 175 g/m2
Ovládače Windows 95/98/ME, NT4.0, 2000/XP
SKENOVANIE (voliteľne)
Typ Skenovanie do e-mailu (s LDAP), skenovanie na server cez FTP (SMB) a na plochu (s voliteľným software ScanSoft).
Typy súborov JPG, TIFF, Multi Page TIFF, PDF, podpora S-PDF formátu (PDF s OCR rozpoznaným textom pre vyhľadávanie
Podpora meta-dát Až 6 užívateľsky definovateľných meta-dátových polí
Rozlíšenie pre skenovanie Až 600 x 600 dpi
Voliteľný software Scan To Desktop 10.0 SE, alebo DLX, OCR OmniPage 14.0, FreeFlow SmartSend
FAX (voliteľne)
Typ faxu Jedna alebo dve PBX/PSTN analógové linky, Walk-up fax, príjem faxu do schránky, zabezpečený príjem, Internet fax, konektivita na faxserver
Rýchlosť prenosu Až 2 sekundy na stránku
Rýchlosť modemu 33,6 kbps + kompresia JBIG, MMR, MH
Vytáčanie Rýchla voľba, skupinová voľba, administrácia prostredníctvom webu
MANIPULÁCIA S PAPIEROM
Vstup papiera štandardne Bočný podávač na 250 listov až SRA3, gramáž do 300 g/m2
Zásobník 1 a 2 na 520 listov až A3, zásobník 3 a 4 na celkovo 2 010 listov A4, gramáž do 220 g/m2
Voliteľne Vysokokapacitný zásobník A4: 2000 listov A4 (celkovo k dispozícii 5 podávačov plus bočný podávač)
Rozmery a gramáže papiera Kazetové zásobníky A5 až A3 (64 - 220 g/m2)
Štandardné vysokokapacitné zásobníky A4 (64 - 220 g/m2)
Bočný podávač: A5 až SRA3 (64 – 300 g/m2)
Prídavný vysokokapacitný zásobník A4 (64 - 220 g/m2)
Výstup: štandardne Nutné zvoliť jedno výstupné zariadenie!
Výstupné odkladače a FINIŠERY (voliteľne, nutné zvoliť jednu položku):
Odsadzovací výstupný odkladač Triedenie odsadzovaním, kapacita 500 listov
Kancelársky finišer Stohovanie s triedením až 1 000 listov, zošívanie v 3 pozíciách s kapacitou až 50 listov
Pokročilý finišer Stohovanie s triedením až 3 000 listov, výstup tlačou hore s kapacitou 500 listov, zošívanie v 3 pozíciách s kapacitou až 50 listov, dierovanie 2 alebo 4 otvory (prepínateľné) bez obmedzenia kapacity. Decurling – obmedzenie prehybu potlačovaného média vyššej gramáže.
Profesionálny finišer Stohovanie s triedením až 1 500 listov, výstup tlačou hore s kapacitou 500 listov, zošívanie v 3 pozíciách s kapacitou až 50 listov, dierovanie 2 alebo 4 otvory (prepínateľné) bez obmedzenia kapacity, skladanie do V, tvorba brožúr, šitá väzba V1 s kapacitou 15 listov (60 strán dokument), výstupný formát brožúry A5 alebo A4. Decurling – obmedzenie prehybu potlačovaného média vyššej gramáže.
Light Production Finišer D2 Stohovanie s triedením až 1 500 listov, výstup tlačou hore s kapacitou 500 listov, zošívanie v 3 pozíciách s kapacitou až 100 listov (variabilná dĺžka šijacieho drôtu, dierovanie 2 alebo 4 otvory (prepínateľné) bez obmedzenia kapacity, skladanie do V, tvorba brožúr, šitá väzba V1 s kapacitou 15 listov (60 strán dokument), výstupný formát brožúry A5 alebo A4. Decurling – obmedzenie prehybu potlačovaného média vyššej gramáže. So skladacou jednotkou ďalej C a Z sklad, maximálne 5 listov 90 g/m2.
PAMÄŤ
Tlač/systém 512 MB (Systém) maximálne 1 GB
Obrazová pre kopírovanie 512 MB (EPCM)
Harddisk Štandardne minimálne 80 GB
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Napájanie 220 VAC, 50/60 Hz
Spotreba el. energie 1 145 W (priemerne prevádzka), 285 W Stand-By, 218 W Low-Power, menej než 25 W (Sleep/PWR Off)
Rozmery (plná konfigurácia) 1 762 x 875 x 1 460 mm (š x h x v, s profesionálnym finišerom)
Hmotnosť (maximálna) 210 kg (bez finišerov)


Vďaka veľmi vysokej rýchlosti čiernobielej i farebnej tlače je tento stroj ideálny pre aplikácie požadujúce vysoký, takmer „produkčný“ výkon a efektivitu. Jedná sa najmä o veľké pracovné skupiny, firemné reprografické centrá, kopírovacie a tlačové štúdiá, digitálne publikovanie a ďalšie.

Základná charakteristika

Produktový rad 76xx sa vyznačuje nasledujúcimi kľúčovými vlastnosťami:

Tlač a kopírovanie:

 • Rýchlosť tlače 55 strán za minútu čb, 40 farebne (7655), respektíve 65 čb a 50 farebne (7665) alebo 75 čb a 50 farebne (7675)
 • Fyzické rozlíšenie 2 400 x 2 400 dpi, 8 bit
 • Maximálna gramáž 300 gsm z bočného podávača, 220 gsm z ostatných podávačov
 • Rýchlosť výstupu prvej strany 5,5 s čb, 8,9 s farebne
 • Tlačový radič (RIP) Endeavor 4.2 s procesorom Athlon 1,8 GHz,
 • Podpora PCL 6, PostScript 3, PDF 1.5
 • DADF s kapacitou 250 listov, podáva gramáže 60 až 200 g/m2 !
 • Zvýšený výkon radiča, zrýchlená odozva displeja ovládacieho panela.
 • Podpora „Light Production Finishera“ – finišer triedy D2 podporuje šitie až do kapacity 100 listov (variabilná dĺžka šijacieho drôtu), väzbu V-1 a podávač príloh (interposer)
 • Voliteľne s D2 finišerom i „C“ a „Z“ folder (skladacia jednotka)
 • Anotácia a pečiatkovanie typu „Bates“ s podporou farby.
 • Interaktívna podpora inštalácie rozširujúcich doplnkov – sprievodca na displeji stroja informuje o aktuálnej verzii firmware a výbavy stroja
 • Podpora EIP (Extensible Interface Platform) dovoľuje na radiči stroja prevádzkovať zákaznícke aplikácie vo forme spúšťania HTML skriptov.
 • Store And Reprint Jobs – úlohy môžu byť uložené do virtuálnych schránok. Následne môže užívateľ uložené úlohy na displeji stroja prezerať, mazať a tlačiť.
 • Windows Vista PS a PCL tlačové ovládače.
Skenovanie a ďalšie služby
 • Funkcia skenovania do e-mailu a sieťového adresára (prakticky zhodné funkcie ako na stroji Alchemy).
 • Rýchlosť skenovania 80 ipm čb, 50 ipm farebne vo všetkých verziách strojov (7655/7665/7675) !
 • Skenovanie do prehľadávateľných PDF súborov, prevod textu pomocou OCR sa vykonáva priamo na radiči stroja. Nie je nutná externá aplikácia bežiaca na serveri alebo stanici. Inštalácia sa vykonáva pomocou „sim-karty“. (voliteľný doplnok)
 • Podpora IPv6 – rozšírenie rozsahu IP adries oproti bežnému štandardu IPv4.
 • Podpora autentizácie v sieti 802.1X (Port Based Network Access Controll)
 • LAN FAX – podpora odosielania faxov z PCL ovládača. Vyžaduje faxovú kartu v zariadení.
 • Xerox Secure Access (predtým Xerox Standard Accounting) s podporou Third Party Convenience Authentication
 • Scan To Home – podpora automatického odoslania naskenovaných dokumentov do prednastavenej destinácie podľa prihlásenia užívateľa
 • Scan To Mailbox – podpora skenovania do schránky na harddisku stroja
 • LDAP Filtering, LDAP Authentication, Secure LDAP – bezpečnostné funkcie zabraňujúce neautorizovanému prístupu do siete a zo siete do zariadenia.
 • Skrytie názvov úloh v tlačovej fronte. Stroj podporuje selektívne „zneviditeľnenie“ názvov úloh (súborov) v tlačovej fronte nahradením symbolom hviezdičky „*“. Funkciu aktivuje administrátor pre zabezpečené úlohy alebo pre všetky úlohy. Štandardne je funkcia vypnutá.
 • Šifrovanie dát na harddisku – šifruje všetky užívateľské dáta tak že po demontáži HDD zo stroja a pripojení k inému radiču sa stanú nečitateľnými. Funkcia vyžaduje inštaláciu sady Image Overwrite Securuity.
 • Plánovateľné automatické mazanie dát na harddisku stroja „On Demand Image Overwrite“ – stroj vykoná pravidelné vymazanie harddisku v dopredu nastavenú dobu.
 • PCL Forms Download – uloženie PCL formulárov („overlayov“) na harddisk stroja.
 • Podpora Linearizovaných PDF – typ súboru PDF ktorý poskytuje možnosť zobraziť prvú alebo ktorúkoľvek definovanú stranu ako náhľad súboru pri prezeraní obsahu webu cez webový prehliadač.
 • Podpora UNICODE kódovanie pri tlači zo SAP.
 • Podpora „Fit To Size“ v MAC OS driveru
 • Podporuje užívateľské definície názvov príloh e-mailov (skenovaných súborov).


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť