Xerox Business Services

Xerox Business Services

Strategické poskytovanie vonkajších zdrojov (outsourcing) je prevratná aktivita, ktorá poskytuje spoločnostiam a firmám schopnosti svetovej kvality. Prostredníctvom zlepšovateľských spoločností môžu jednotlivé organizácie zmeniť spôsob riadenia svojej činnosti tak, že ponechajú odborníkov spravovať kľúčové operácie oveľa efektívnejšie a účinnejšie.

Iniciatíva Zdroj spracovania dokumentácie (The Document Source) je strategické riešenie vonkajších zdrojov prostredníctvom oddelení obchodných služieb Business Services spoločnosti Xerox, ktoré poskytuje svojim klientom vyčerpávajúci rad služieb a riešení procesu vytvárania dokumentácie. Táto iniciatíva, navrhnutá tak aby maximalizovala informačnú stratégiu danej spoločnosti pomocou výkonného rozvoja stratégie správy dokumentácie, je kombináciou odborníkov v tejto oblasti, správy procesu obchodnej činnosti a zdokonalených techník.

Služby

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť