Úvodná strana > Produkty a služby > Kancelárske produkty > Produktové zdroje > Trojúrovňové účtovanie technológie tuhého atramentu

Trojúrovňové účtovanie

Multifunkčné tlačiarne radu Phaser 8860/8860MFP vytvárajú obrazy pomocou farebných alebo čiernych tlačových bodov (nazývané pixely). Tlačiareň automaticky počíta, koľko čiernych a koľko farebných pixelov bolo použitých na vytlačenie každej jednotlivej stránky. Jednotlivé strany sú počítané samostatnými počítadlami v tlačiarni, založenými na počte vytlačených farebných pixelov na danej strane.

Pri farebnej tlači sú nastavené celkovo tri cenové úrovne podľa pokrytia papiera tonerom:

Doplnková farebná tlač

  • čierne + farebné pixely podľa počítadla 1. úrovne a zahŕňa strany s pomerom do 286 000 farebných pixelov.

Kancelárska farebná tlač

  • je účtovaná podľa počítadla farebnej tlače 2. úrovne s obsahom farebných pixelov v rozmedzí od 286 001 – 1 900 000.

Grafická farebná tlač

  • je účtovaná podľa počítadla farebnej tlače 3. úrovne a zahŕňa strany s počtom farebných pixelov presahujúcich 1 900 000.

Doplnková farebná tlač Kancelárska farebná tlač Grafická farebná tlač

Jediný faktor, ktorý určuje, ktoré počítadlo je použité pre danú vytlačenú stránku, je počet farebných pixelov, ktoré boli použité pri tlači aktuálnej stránky. Zákazníci preto platia len za počet farebných pixelov, ktoré boli použité na každej strane, bez ohľadu na formát média a zvolený režim tlače. Rýchlejší režim tlače (nižšia kvalita tlače) všeobecne používa menej farebných pixelov pre tlač požadovaného obrazu a preto môže byť rovnaký obraz vytlačený za nižšie náklady, keď je použitý režim rýchlejšej tlače v nižšom rozlíšení.

Kopírovanie zahŕňa skenovanie obrazu, jeho spracovanie a vytlačenie čo najvernejšej kópie. Množstvo a pomer použitého farebného atramentu nie je rovnaký ako pri tlači originálneho dokumentu. Preto kópia vytlačeného dokumentu nemusí vždy nutne obsahovať rovnaký počet farebných pixelov a používať rovnaké počítadlo, ako pri priamej tlači originálneho dokumentu na zariadení.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť