Úvodná strana > Akcie > Nová je NOVÁ...

Nová je NOVÁ...

 
 
 
 
 
 


Zákazník vystavuje faktúru na odkúpenie jeho existujúceho stroja, ktorý bude následne odvezený a ekologicky zlikvidovaný. Faktúra musí byť vystavená až po inštalácii nového stroja Xerox.

  • Znenie faktúry vystavenej na Xerox Limited, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby:
    "Fakturujeme vám odkup stroja ...... za čiastku ...... Eur. Nový stroj Xerox je .......“
  • Faktúra za odkúpenie stroja musí byť doručená do spoločnosti Xerox najneskôr do 30 kalendárnych dní od inštalácie nového stroja a to e-mailom na SVK.Reception@xerox.com alebo fyzicky na adresu XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť